Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2150 av 7. desember 2016 om godkjenningen av preparater av Lactobacillus plantarum DSM 29025 and Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2150 av 7 December 2016 concerning the authorisation of the preparations of Lactobacillus plantarum DSM 29025 and Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 as feed additives for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.11.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 05.05.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat bestående av to stammer av melkesyrebakterien L. plantarum. Det er godkjent i kategorien “Teknologiske tilsetningsstoff” og i den funksjonelle gruppen “Ensileringsmidler”, og for alle dyrearter. Preparatet er fremstilt ved hjelp av en ikke-genmodifisert bakteriestammer, og inneholder ikke antibiotikaresistensgener. Preparatet har vist effekt som ensileringsmiddel, ved å bevare næringsstoffene i fôret. Det er ikke gitt maksimumsinnhold, men når preparatet ikke brukes i kombinasjon med andre preparater er det gitt en minimumsverdi. Preparatet er vurdert av EFSA til å være trygt for folkehelse, dyrehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2150
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R2150

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.11.2016
Frist returnering standardskjema: 30.12.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.05.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 75/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.11.2016
Høringsfrist: 04.01.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen