Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Interoperabilitetsramme

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1501 av 8. september 2015 om interoperabilitetsrammen i henhold til artikkel 12(8) i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester til bruk for elektroniske transaksjoner på det indre marked

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1501 of 8 September 2015 on the interoperability framework pursuant to Article 12(8) of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.10.2016

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble publisert i Official Journal 9. mai 2015.

Sammendrag av innhold

Etter artikkel 12 (2) i forordning (EU) nr. 910/2014 skal det innføres en interoperabilitetsramme for å sikre interoperabilitet mellom nasjonale eID-ordninger som er notifisert etter forordningens artikkel 9 (1). Gjennomføringsforordning (EU) 2015/1501 fastsetter tekniske og operasjonelle krav til interoperabilitetsrammen.  

Forordningen fastsetter tekniske minimumskrav, minstekrav til persoidentifikasjonsdata, felles operasjonelle standarder og referanser til sikkerhetsnivåer og mapping av disse.

Interoperabilitetsrammen tar sikte på å være teknologinøytral og skal ikke forskjellsbehandle mellom spesifikke nasjonale tekniske løsninger for eID innenfor et medlemsland. Den skal følge europeiske og internasjonale standarder så langt det er mulig, den skal lette gjennomføringen av prinsippet om innebygget personvern (privacy by design) og den skal sikre at personopplysninger behandles i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Bestemmelsene utfyller forordningen slik at man sikrer en teknisk og operasjonell ramme for utveklsing av eID-er på på tvers av landene i EU.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I all hovedsakelig vil rettsakten konsekvensene av rettsakten innebære nødvendig, først og fremst teknisk, tilrettelegging i ID-porten. I tillegg til det eventuelt være behov tilpasning i folkeregisteret for å gjenkjenne minimum datasett.

Sakkyndige instansers merknader

Direktoratet for forvaltningsutvikling og IKT har deltatt i prosessen med å utarbeide gjennomføringsfororordningen i eIDAS Expert Group og finner innholdet akseptabelt. 

Vurdering

Forordningen etablerer en plattform slik at man i praksis skal kunne koble til eID-løsninger fra de forskjellige medlemslandene, for å kunne muliggjøre interoperabilitet.

Konklusjon: Gjennomføringsforordningen vurderes som EØS-relevant og akseptabel og anbefales tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XI uten behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2015)1501
Rettsaktnr.: 2015/1501/EU
Basis rettsaktnr.: 910/2014/EU
Celexnr.: 32015R1501

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.07.2015
Frist returnering standardskjema: 21.10.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen