Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Anerkjennelse av Indias skipsregister

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1327 av 1. august 2016 om innvilgelse av EU-anerkjennelse av "The Indian Register of Shipping" i samsvar med forordning (EF) nr. 391/23009 om felles reglelverk og standarder for organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1327 of 1 August 2016 granting EU recognition to the Indian Register of Shipping in accordance with Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council on common rules and standards for ship inspection and survey organisations

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.09.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Sammendrag av innhold

I henhold til forordning 391/2009 anmodet Belgia den 17. desember 2012 om anerkjennelse av Indian Register of Shipping (IRCLASS) som anerkjent organisasjon i relasjon til regelverket for klasseselskaper i EU. Med bistand fra European Safety Agency (EMSA) har EU-Kommisjonen vurdert og kommet til at IRCLASS oppfyller minimumskriteriene. Status som anerkjent organisasjon er gitt i beslutning 2016/1327 av 1. august 2016.

Før Kommisjonen traff sin beslutning ble forslag til beslutning forelagt medlemsstatene i komitéen for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) i tråd med de prosessuelle bestemmelsene i forordning 391/2009.

Forordning 391/2009 er under vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen, og besluntingen om å anerkjenne IRCLASS vil kunne innlemmes i EØS avtalen samtidig.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten utløser ingen behov for nasjonal implementering. Det er en forutsetning for delegasjon av oppgaver til klasseselskaper for medlemsstater i EU/EØS at vedkommende klasseselskap har status som anerkjent organisasjon. Beslutning 2016/1327 gir medlemsstatene anledning til å inngå slik avtale med IRCLASS.  

Det er 12 organisasjoner som har status som anerkjent på EU-nivå. Norge har pr. i dag klasseavtale med 6 organisasjoner. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innebærer ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering

Rettsakten springer ut av forordning 391/2009, og er EØS  relevant og akseptabel under forutsetning om at 391/2009 innlemmes i EØS-avtalen. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1327/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016D1327

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.07.2016
Frist returnering standardskjema: 24.10.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen