Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1220 av 26. juli 2016 om godkjenning av L-threonin produsert ved hjelp av Escherichia coli som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter.

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1220 of 26 July 2016 concerning the authorisation of L-threonine produced by Escherichia coli as a feed additive for all animal species.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.09.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.10.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren

Det er besluttet å re-godkjenne treoninpreparatet L-treonin, som er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Aminosyrer. Preparatet er også godkjent for bruk i vann.

Aminosyren er fremstilt ved fermentering ved hjelp av en rekke ulike E. coli-stammer. I rettsakten er det en positivliste for hvilke bakteriestammer som er godkjent. Dette er et nytt system for spesifisering av hvilke bakteriestammer som er tillatt å benytte ved fremstilling av L-Treonin. Det er i rettsakten spesifisert en overgangsperiode for omsetning av produkter som i dag er godkjente, men som vil bli faset ut. Det er dokumentert at det ikke finnes rekombinante antibiotikaresistens-gener i bakterien eller i preparatet. EFSA vurderer preparatet som trygt både for folkehelse, dyrehelse og miljø. Det er teknisk rent, med innhold av treonin > 98%, og er en effektiv kilde for aminosyren til alle dyrearter. Det vises til en mulighet for at det finnes endotoksiner fra bakterien i preparatet, og det er derfor nødvendig at det vises til behov for forholdsregler ved håndtering. Det er ikke spesifisert minimum eller maksimumsgrenser for tilsetning av preparatet.  Godkjenningen varer til 26. juli 2026.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Aminosyren L-treonin har vidt bruksområde, og den er trygg, effektiv og uproblematisk på alle måter. Tilsetningen i fôr begrenser seg selv, da aminosyrer er dyre. Det er ingenting å tjene på å tilsette mer enn nødvendig. Det fører ikke til økt proteinavleiring i husdyrprodukter eller øker dyras trivsel, tvert imot. Overskuddet skilles ut med urin, og det vil bli en belastning på kroppen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1220/2016
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R1220

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.07.2016
Frist returnering standardskjema: 12.08.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 224/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen