Tilstrekkelighetsvurdering av USAs revisortilsyn

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1156 av 14. juli 2016 om de kompetente myndigheters tilstrekkelighet i USA i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1156 of 14 July 2016 on the adequacy of the competent authorities of the United States of America pursuant to Directive 200&/43/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.12.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonens vurdering av hvorvidt USAs kompetente myndigheter, The Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America (PCAOB) og The Securities and Exchange Commission of the United States of America (SEC), oppfyller krav som er tilstrekkelige i henhold til direktiv 2006/43/EF artikkel 47 nr. 1 litra c.

Kommisjonens beslutning 2013/280/EU hvor de nevnte myndigheter ble vurdert å være tilstrekkelige etter bestemmelsen, opphørte den 31. juli 2016.

Kommisjonen har i beslutning (EU) 2016/1156 på nytt vurdert USAs kompetente myndigheter til å oppfylle tilstrekkelige kriterier etter direktivets artikkel 47 nr. 1 litra c. Beslutningen gjelder fra 1. august 2016 til 31. juli 2022. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er EØS-relevant, og må gjennomføres i norsk rett når den er tatt inn i EØS-avtalen. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2016/1156
Basis rettsaktnr.: 2013/280/EU
Celexnr.: 32016D1156

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.07.2016
Frist returnering standardskjema: 27.10.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker