Miljøkriterier for overnattingssteder

Kommisjonens vedtak(EU) 2017/175 av 25. januar 2017 om fastsettelse av kriterier for tildeling av EU-miljømerket til overnattingssteder

Commission Decision (EU) 2017/175 of 25 January 2017 on establishing EU Ecolabel criteria for tourist accommodation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.02.2017

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.03.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 25. januar 2017 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 2. februar 2017. Merkeordningen er den del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 13. juni 2017, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 108/2017.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens vedtak 2017/175/EU av 25. januar 2017 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til overnattingssteder opphever vedtak 2009/564/EF og 2009/578/EF.

Kommisjonens vedtak 2009/564/EF og 2009/578/EF fastsetter miljøkriteriene for tildeling og tilhørende vurdering og verifikasjon av kravene for tildeling av EU-miljømerket til henholdsvis campingplasser og tjenester i forbindelse med turistinnkvartering.

Det anses på sin plass å slå sammen disse to produktgruppene til en produktgruppe som heter overnattingssteder, for bedre å reflektere de felles elementene i de to gruppene. Dette for å oppnå synergieffekter som følge av en felles tilnærming til disse produktgruppene samt å sikre maksimal effektivitet når det gjelder administrasjon av miljøkriteriene.

Målet med de reviderte miljøkriteriene er å bruke fornybar energi, å spare energi og vann, å redusere søppel og å forbedre det lokale miljøet.

De reviderte miljøkriteriene sammen med tilhørende vurderinger og verifikasjonskrav skal være gyldig i fem år fra notifikasjon av vedtaket hvor en tar hensyn til utviklingssirkelen for denne produktgruppen.

Merknader

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.


Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske elller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen MIljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel. Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/175
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017D0175

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.02.2017
Frist returnering standardskjema: 20.03.2017
Dato returnert standardskjema: 06.02.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.06.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 108/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen