Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1086 af 19. juni 2017 om endring av forordning (EF) nr. 634/2007 med hensyn til karakterisering av selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1086 af 19. juni 2017 amending Regulation (EC) No 634/2007 as regards the characterisation of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R397

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.05.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.07.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 19.06.2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endring i godkjenning av selen beriket gjær (Saccharomyces cerevisia NCYC R397), som fôrtilsetningsstoff til alle arter. Preparatet er godkjent i kategorien “ernæringsmessige tilsetningsstoffer”, i gruppen “forbindelser av sporstoffer”.  Det er søkt om å endre beskrivelsen av preparatet. Tidligere inneholdt preparatet en del seleocystein, denne andelen er nå redusert. Minimumsinnholdet av selen i preparatet er derfor økt. EFSA har vurdert at effekten av preparatet ikke er endret. EFSA har vurdert preparatet til å fortsatt være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forslaget er EØS-relevant og akseptabelt. Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1086
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R1086

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.06.2017
Frist returnering standardskjema: 14.07.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.06.2017
Høringsfrist: 26.07.2017
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen