Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - tiltak mot MKS fra Tunisia

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/887 om tiltak for å forebygge innførsel til Unionen av munn- og klauvsjukevirus fra Tunisia og om endring av kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/675

Commission Implementing Decision (EU) 2017/887 on measures to prevent the introduction into the Union of the foot-and-mouth disease virus from Tunisia and amending Commission Implementing Decision (EU) 2017/675

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 15.05.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Rettsakten er gjennomført ved endring av forskrift 14. november 2014 nr. 1396 om særskilte beskyttelsestiltak mot spredning av munn- og klovsyke til EØS-området den 30. mai 2017.  

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer beslutning (EU) nr. 2017/675. Beslutningen ble vedtatt etter utbrudd av munn- og klauvsjuke i Algerie og fastsetter tiltak for å forebygge innførsel av sykdommen til EU. Tiltakene omfatter krav om rengjøring og desinfeksjon av kjøretøy/fartøy som brukes til transport av dyr fra Algerie til EU, enten direkte eller via Marokko eller Tunisia. Endringen er at de samme tiltakene gjøres gjeldende overfor Tunisia. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever gjennomføring i forskrift 14. november 2014 nr. 1396 om særskilte beskyttelsestiltak mot spredning av munn- og klovsyke til EØS-området. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

De fleste reglene i rettsakten gjelder for den første EØS-staten transportmiddelet kommer til. Norge er EØS-yttergrense både på land mot Russland og mot sjø. Trolig er det lite transport av levende dyr og fôr mellom EØS og Tunisia hvor Norge er den første EØS-staten transportmiddelet kommer til. Rettsakten antas dermed å ha begrenset praktisk betydning i Norge. Den får neppe administrative eller økonomiske konsekvenser for noen her i landet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.


     


     

Vurdering

Tunisia meldte den 28. april 2017 om utbrudd av munn- og klauvsjuke av serotype A på sitt territorium. De samme beskyttelsestiltakene som er innført i forhold til Algerie bør derfor gjøres gjeldende overfor Tunisia.
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2017/887/EU
Celexnr.: 32017D0887

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 24.05.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 30.05.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.06.2017

Lenker

Til toppen