Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forordning (EU) 2017/334

Forordning (EU) 2017/334 som korrigerer bulgarsk, nederlandsk, estisk og tysk språkversjon av forordning (EU) nr. 1321/2014

Commission Regulation (EU) 2017/334 correcting the Bulgarian, Dutch, Estonian and German language versions of Regulation (EU) No 1321/2014

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.03.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forslaget til rettsakt ble publisert i EUs Offisielle Journal 28. februar 2017.    

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) 2017/334 av 27.02.2017 korrigerer de bulgarske, nederlandske, estiske og tyske språkversjoner av forordning (EU) nr. 1321/2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver.

Normalt vil EØS-komiteen konsentrerer seg om den engelske språkversjon av EØS-relevante forordninger. Dersom korreksjonen til de bulgarske, nederlandske, estiske og tyske språkversjoner var blitt gjort med en Corrigenda ville ingen prosess blitt utløst etter EØS-avtalen. Men i dette tilfellet har kommisjonen formelt vedtatt en forordning for å korrigere teksten. Det er fortsatt ikke avklart om man fra norsk side mener rettsakten, som altså kun endrer fire språkversjoner av rettsakten og ikke det materielle innholdet i forordningen, er EØS-relevant og derfor må gjennomføres i EØS-avtalen.

Merknader

Rettsakten er gitt med hjemmel i forordning (EF) nr. 216/2008 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

I Norge er forordning (EU) nr. 1321/2014 gjennomført gjennom forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om gjennomføring av forordning (EU) nr. 1321/2014 av 26. november 2014 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).

Den aktuelle rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Denne forordningen blir behandlet i henhold til fast-track prosedyren. Saken vil derfor ikke bli behandlet i Spesialutvalget for transport. 

Utkast til forordning (EU) 2017/334 er ikke sendt ut på nasjonal høring, da dette anses åpenbart unødvendig. Norske aktører forholder seg primært til engelsk språkversjon av EØS-relevante forordninger eller til den norske oversettelsen.

Luftfartstilsynet fant etter en foreløpig vurdering at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Spørsmålet om EØS-relevans vurderes nå på norsk side av Utenriksdepartementet.

Vurdering

Luftfartstilsynet fant etter en foreløpig vurdering at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Spørsmålet om EØS-relevans vurderes nå på norsk side av Utenriksdepartementet. Det er i tilfelle ikke behov for tilpasningstekst.

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, men har ikke et slikt innhold at den må gjennomføres i norsk rett. Derfor ikke vedtatt forskrift som gjennomfører den i norsk rett. Ikke sendt Form 1, jf. melding fra SD om at dette ikke er nødvendig.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/0334
Basis rettsaktnr.: 216/2008
Celexnr.: 32017R0334

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.03.2017
Frist returnering standardskjema: 17.04.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.03.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 66/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen