Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Språkretting av Gjennomføringsforordning om rimelig bruk politikk og bærekraftsmekanismen

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/296 av 20. februar 2019 om retting av visse språkversjoner av kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2286 om fastsettelse av detaljerte bestemmelser om anvendelse av en rimelig bruk politikk og om metoden for vurdering av om avskaffelsen av tilleggsavgiften for internasjonal gjesting på sluttbrukernivå er bærekraftig og om søknaden som skal sendes av en tilbyder av internasjonal gjesting i forbindelse med en slik vurdering

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/296 of 20 February correcting certain language versions of Implementing Regulation (EU) 2016/2286 laying down detailed rules on the application of fair use policy and on the methodology for assessing the sustainability of the abolition of retail roaming surcharges and on the application to be submitted by a roaming provider for the purposes of that assessment

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.12.2018

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Gjennomføringsforordning er blitt behandlet i Communications Committee (COCOM).

Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og akseptabel.

rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte 14. juni 2019.

Sammendrag av innhold

Gjennomøringsforordning retter enkelte feil i den nederlandske, greske og portugisiske språkversjonen av kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/2286 artikkel 4(2) når det gjelder beregning av hvilken mengde (på sluttbruker nivå) datagjesting en gjestingskunde minst kan bruke ved periodiske reiser innenfor EU, når gjenstingstilbyder anvender "rimelig bruk" .

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen har ingen rettslige konsekvener for norsk regelverk. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Direktivet har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Det er ikke ansett nødvendig å innhente merknader.

Vurdering

Gjennomføringsforordning vil ikke ha betydning for norsk regelverk eller praksis.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/296
Basis rettsaktnr.: 32012R0531
Celexnr.: 32019R0296

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema: 11.04.2019
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.06.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 166/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen