Økodesign, kravforberedende studie for høytrykksrengjøringsapparater

Økodesign kravforberedende studie for høytrykksrengjøringsapparater

Preparatory Study for High-Pressure Cleaners

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.02.2018

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Produktgruppen er ikke blant NVEs prioriterte produkter.

Bakgrunn:

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet. Direktivet er sammen med energimerkedirektivet virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Beskrivelse av saken:

Kommisjonen har startet et kravforberedende studium for høytrykksrengjøringsapparater. Studien vil pågå i perioden 2017-2019 og følger den vanlige metodikken, MEErP, for gjennomføring av slike studier. Norske aktørere oppfordres til å melde seg som interessenter.  Produktet ligger under arbeidsplan III og det er antydet at det ikke er aktuelt å sette økodesignkrav til energibruk siden antatt energisparepotensial er lavt. Det er aktuelt å sette krav om energimerking.  

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 125/2009

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker