Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/129 av 25. januar 2018 om godkjenningen av L-arginin produsert av Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/129 of 25 January 2018 concerning the authorisation of L-arginine produced by Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.01.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.03.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 25.01.2018.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyren L-arginine som fôrtilsetningsstoff i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer», og gruppen «aminosyrer, deres salter og analoger». Det er søkt godkjent for alle dyrearter. Aminosyren er produsert med ved hjelp av en genmodifisert stamme av bakterien Corynebacterium glutamicum. Rester av den genmodifiserte bakterien, eller dens rekombinante DNA er ikke funnet i tilsetningsstoffet. Det er derfor ikke bekymringer knyttet til dette. Det er også foreslått godkjent brukt i drikkevann, og skal merkes «Hvis tilsetningsstoffet gis via drikkevann må proteinoverskudd unngås». L-argininge er en ikke-essensiell aminosyre for de fleste voksne dyrearter, men er essensiell for fugler, fisk, sannsynligvis for reptiler og strengt karnivore dyr. EFSA konkluderer at preparatet er trygt for folkehelse, dyrehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/129
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R0129

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.01.2018
Frist returnering standardskjema: 23.03.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.01.2018
Høringsfrist: 01.03.2018
Frist for gjennomføring:

Lenker