Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - lab som tester rabiestiter

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/193 av 7. februar 2018 om godkjenning av laboratorier i Brasil og Russland til å foreta serologiske tester for å måle effektiviteten av rabiesvaksiner til hunder, katter og ildere

Commission Implementing Decision (EU) 2018/193 of 7 February 2018 authorising laboratories in Brazil and the Russian Federation to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines in dogs, cats and ferrets

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.01.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.02.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner to laboratorier i Brasil og to laboratorier i Russland til å foreta testing av blodprøver fra hunder, katter og ildere for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksinering. Rettsakten imøtekommer godkjenningssøknader fra henholdsvis brasilianske og russiske myndigheter. Det foreligger posistive evalueringsrapporter fra tidl. Agence francaise de sécurité des aliments de Nancy (AFSSA, Nancy), som nå er integrert i Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) i Frankrike, for laboratoriene. Laboratoriene er:

 • TECSA LABORATÓRIOS LTDA 
  Avenida do Contorno, 6226°
  Funcionários — CEP: 30110-042
  Belo Horizonte/MG
  Brazil
   
 • Instituto Pasteur
  Avenida Paulista,
  393 Cerqueira César
  São Paulo
  Brazil
   
 • Institute of Veterinary Medicine Biotechnology LLC (IBVM)
  27 Starovskogo ulitsa,
  Volginski urban locality,
  Petushinski region
  Vladimir oblast,
  Russian Federation
   
 • NoviStem LLC
  2-oy Roshchinski Proyezd,
  Block 8, Building 5, Office 2
  Moscow
  Russian Federation

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om både kommersiell og ikke-kommersiell innførsel av hunder, katter og ildere til Norge. På nettsidene er det en direkte lenke til Kommisjonens oppdaterte liste over laboratorier som er godkjent for denne kontrollen. Listen, som tidligere ble tatt inn i norsk regelverk, offentliggjøres fra 2010 kun på nettet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten godkjenner fire laboratorier til å kontrollere virkningen av rabiesvaksinering. Dermed bedres tilgangen på denne typen laboratorietjenester.

Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske dyreeiere eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynets vurdering er at laboratoriene oppfyller godkjenningsvilkårene i vedtak 2000/258/EF og anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/193/EU
Basis rettsaktnr.: Beslutning 2000/258/EF
Celexnr.: 32018D0193

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.01.2018
Frist returnering standardskjema: 02.03.2018
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 125/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen