Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Godkjenning av ny mat - endring i merkekrav for syntetisk zeaxanthin

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1132 av 13. august 2018 som godkjenner endring av betegnelse og spesifikke merkekrav til ny mat-ingrediensen syntetisk zeaxanthin etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1132 of 13 August 2018 authorising the change of the designation and specific labelling requirement of the novel food synthetic zeaxanthin under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.06.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.08.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer den lovbestemte betegnelsen for syntetisk zeaxanthin i unionslisten over ny mat.  

Zeaxanthin ble første gang godkjent som ny mat-ingrediens i kosttilskudd 24. januar 2013, og inkludert i unionslisten ved forordning (EU) 2017/2470. Maksimum dose er 2 mg per dag, og betegnelsen er «syntetisk zeaxanthin».

Merkekravet endres med rettsakten slik at ordet «syntetisk» fjernes fra den lovbestemte betegnelsen. Bakgrunnen for endringen er at det er godkjent en rekke syntetiske forbindelser som ny mat, hvor «syntetisk» ikke er inkludert i den lovbestemte betegnelsen - og endringen vil dermed sikre en ensartet praksis. Det gis en overgangsordning for produkter som allerede er i markedet.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1132
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32018R1132

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.06.2018
Frist returnering standardskjema: 27.07.2018
Dato returnert standardskjema: 27.07.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.12.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 235/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.09.2018
Høringsfrist: 22.10.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 10.12.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.01.2019

Lenker

Til toppen