Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Godkjenning ny mat - endring i bruksbetingelse for laktitol

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1293 av 26. september 2018 som endrer kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til bruksbetingelser for ny mat-ingrediensen laktitol

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1293 of 26 September 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the conditions of use of the novel food lactitol

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.06.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.08.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer bruksbetingelser for laktitol i unionslisten over ny mat.

Laktitol ble første gang godkjent som ny mat-ingrediens i kosttilskudd – i kapsler eller tabletter - til voksne 13. mars 2017, og inkludert i unionslisten ved forordning (EU) 2017/2470.

Bruksbetingelsene vil med rettsakten endres slik at pulver også inkluderes i tillatte former for kosttilskudd. EFSA har vurdert tidligere godkjenning av laktitol som trygg, og det er ikke vurdert som nødvendig å be EFSA om en ny vurdering for å tillate at også pulver blir en tillatt form. 

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1293
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32018R1293

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.06.2018
Frist returnering standardskjema: 27.07.2018
Dato returnert standardskjema: 27.07.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.12.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 234/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.09.2018
Høringsfrist: 22.10.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 10.12.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.01.2019

Lenker

Til toppen