Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Avgjørelser om søknader om helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1556 av 17. oktober 2018 om avslag på helsepåstander om næringsmidler som ikke viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2018/1556 of 17 October 2018 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of desease risk and to children's development and health

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.05.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.06.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble første gang diskutert på SCoPAFF 16. oktober 2017, og utkast til rettsakt ble utdelt på arbeidsgruppemøte for ernærings- og helsepåstander den 11. desember 2017 og etterfølgende til svastemning på SCoPAFF for General Food Law  den 16. april 2018. Det var ingen kommentarer fra MS til rettsakten.

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Denne rettsaken går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder avslag på sju helsepåstander som det er søkt om godkjenning om etter artikkel 13(5) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Artikkel 13-påstander er funksjonspåstander som sier noe om et næringsstoff eller et annet stoffs betydning for kroppens vekst, utvikling og funksjoner, psykologiske eller atferdsmessige funksjoner eller reduksjon av kostens energiinnhold.

Det vitenskapelige grunnalget for helsepåstandene er vurdert av "European Food Safety Authority" (EFSA). EFSA har har konkludert med at den vitenskapelige dokumentsjonen som fulgte søknadene om godkjenning av helsepåstandene ikke var tilstrekkelig til å påvise en sammenheng mellom helsepåstandenes ordlyd og virkestoffene. Helsepåstandene oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og er foreslått avvist.

Helsepåstandene som avvises vises i oversikten under.

Avviste helsepåstander (fritt oversatt): 

Virkestoff og påstand EFSAs vurdering EFSA referanse

Stablor®, en drikk med definert makro- og mikrosammensetning og med en spesifikk andel aminosyrer (tryptofan til nøytrale aminosyre ratio).

I sammenheng med et godt balansert kosthold og en liten kaloribegrensning bidrar tilsetningen av Stablor® til å redusere visceralt fett blant overvektige eller overvektige personer med abdominalt fett og kardiovaskulære risikofaktorer

EFSA har ikke funnet en årsak-virkning-sammenheng. Q-2016-00319

Curcumin.

Curcumin bidrar til normal funksjon av leddene.

EFSA har ikke funnet en årsak-virkning-sammenheng Q-2016-00856

En karbohydrat:protein ratio på ≤ 1,8 i sammenheng med et energibegrenset kosthold og vektreduksjon.

Hjelper med å oppnå reduksjon i kroppsvekt og kroppsfett når det konsumeres som en del av et energibegrenset kosthold (<8.336 kJ/ 2000 kcal/dag) i minst 12 uker.

EFSA har ikke funnet en årsak-virkning-sammenheng Q-2016-00436

Vibigaba (germinated brown rice).

I sammenheng med et energibegrenset kosthold bidrar Vibigaba til vekttap.

EFSA har ikke funnet en årsak-virkning-sammenheng Q-2017-00032

Vibigaba (germinated brown rice).

Bidrar til vedlikehold av normale blodsukkernivåer.

EFSA har ikke funnet en årsak-virkning-sammenheng Q-2017-00033

Vibigaba (germinated brown rice).

Bidrar til vedlikehold av normalt blodtrykk.

EFSA har ikke funnet en årsak-virkning-sammenheng Q-2017-00031

Vibigaba (germinated brown rice).

Bidrar til vedlikehold av normale blodkolesterolnivåer.

EFSA har ikke funnet en årsak-virkning-sammenheng Q-2017-00030

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 20110 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene.

Forbrukerne:

EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepsåtandene som er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn ved bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1556
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32018R1556

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.05.2018
Frist returnering standardskjema: 15.06.2018
Dato returnert standardskjema: 20.06.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 60/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.01.2018
Høringsfrist: 19.03.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 30.03.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 21.05.2019

Lenker

Til toppen