Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/9 av 3. januar 2019 om godkjenning av vannfri betain som tilsetningsstoff i fôrvarer for dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon unntatt kaniner

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/9 of 3 January 2019 concerning the authorisation of betaine anhydrous as a feed additive for food-producing animals except rabbits

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.11.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.12.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsaken gjelder godkjenning av vannfri betaine som ernæringsmessig fôrtilsetningsstoff i kategorien vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning. Det er søkt godkjent for alle matproduserende dyr utenom kanin. Preparatet fungerer som en metyldonor i metylreaksjoner i kroppen, spesielt når tilgangen på metylgrupper fra aminosyrene metionin eller cholin er begrenset. Preparatet eksisterer i fast og flytende form. I fast form er det trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. I flytende form kunne ikke EFSA konkludere verken på dyrehelse eller folkehelse, og flytende form er derfor ikke foreslått godkjent. Preparatet skal merket med anbefalt størsteinnhold.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/9
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0009

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.11.2018
Frist returnering standardskjema: 28.11.2018
Dato returnert standardskjema: 28.11.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 53/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.12.2018
Høringsfrist: 31.01.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen