Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Likeverdighetsbeslutning etter CSDR om verdipapirsentraler i Storbritannia

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2030 av 19. desember 2018 om fastsettelse av at rammereglene som gjelder for verdipapirsentraler i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er likeverdige i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014

Commission Implementing Decision (EU) 2018/2030 of 19. December 2018 determining, for a limited period of time, that the regulatory framework applicable to central securities depositories in the United Kingdom and Nothern Ireland is equivalent, in accordance with Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.02.2019

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.02.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen er fattet av EU-kommisjonen 19. desember 2018. Den er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå.

Sammendrag av innhold

Beslutning er fattet av EU-kommisjonen på bakgrunn av Storbritannias uttreden av EU (Brexit) og innebærer at reglene som gjelder for verdipapirsentraler i Storbritannia, anses likeverdige dem som gjelder i EU, det vil si CSDR med tilhørende kommisjonsfordninger.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsaktenskal gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Gjennomføring vil bli gjort i forskrift med hjemmel i ny verdipapirregisterlov. Beslutningen vil kun gjelde dersom Storbritannia går ut av EU uten en overgangsordning.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/2030
Basis rettsaktnr.: 909/2014
Celexnr.: 32018D2030

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2018
Frist returnering standardskjema: 10.01.2019
Dato returnert standardskjema: 10.01.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen