Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - korr språk bulgarsk og fransk i 2004/558/EU

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/55 av 10. januar 2019 om rettelse av den bulgarske og den franske utgaven av beslutning 2004/558/EF om gjennomføring av Rådets direktiv 64/432/EØF som angår supplerende garantier med hensyn til IBR i forbindelse med handel innen for Fellesskabet med storfe og godkjennelse av de utryddelsesprogrammene, som visse medlemsstater har forelagt

Commission Implenemting Decision (EU) 2019/55 of 10 January 2019 correcting the Bulgarian and French language versions of Decision 2004/558/EC implementing Council Directive 64/432/EEC as regards additional guarantees for intra-Community trade in bovine animals relating to infectious bovine rhinotracheitis and the approval of the eradication programmes presented by certain Member States

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.01.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.03.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Rettsakten inneholder en korrigering av den bulgarske og franske språkversjonen av beslutning 2004/558/EC i artikkel  3(1)(b). Korreksjonen dreier seg om at det i den bulgarske og franske språkversjonen står at blodprøver fra strofe til avl og produksjon skal tas mindre enn 21 dager etter ankomst isolatet. Den korrekte bestemmelsen er at blodprøvene ikke skal tas tidligere enn 21 dager etter ankomst isolatet. Denne korreksjonen angår ikke den engelske språkversjonen av beslutningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutning 2004/558/EC er gjennomført i forskrift 25. mars 2002 nr. 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe. Her er bestemmelsen korrekt gjengitt ved at det i § 7 fjerde ledd punkt 3 står "Blodprøvene skal være tatt ut minimum 21 dager etter de siste dyrenes ankomst til isolatet".

Rettsakten medfører derfor ingen endring av norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

(Sakkynd. inst. merknader)

Rettsakten er sendt kun til orientering til Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/55
Basis rettsaktnr.: 2004/558/EU
Celexnr.: 32019D0055

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.01.2019
Frist returnering standardskjema: 01.03.2019
Dato returnert standardskjema: 01.03.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.06.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 140/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker