Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1315 av 2. august 2019 om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff (i drikkevann) til purker (innehaver av godkjenningen: Lactosan GmbH & Co)

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1315 of 2 August 2019 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium DSM 7134 as a feed additive (in water for drinking) for sows (holder of authorisation Lactosan GmbH & Co)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.07.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.10.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat av levende celler av Enterococcus faecium (DSM 7134) som fôrtilsetningsstoff i drikkevann (kategori: avlteknisk tilsetningsstoff; funksjonell gruppe; midler som stabiliserer tarmfloraen), for purker. Midler som stabiliserer tarmfloraen, som ofte er mikroorganismer, har en positiv virkning på tarmfloraen til dyret når det tilsettes fôret. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø (EFSA Journal 2019;17(2):5612). Preparatet har også effekt over det gitte minsteinnholdet. For å hindre overdosering ved bruk i drikkevann skal preparatet merkes: «Ved tilsetning av L-valine, spesielt via drikkevann, må det tas hensyn til innhold av alle essensielle aminosyrer for å hindre ubalanse.»

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1315
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R1315

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.08.2019
Frist returnering standardskjema: 20.08.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.07.2019
Høringsfrist: 19.08.2019
Frist for gjennomføring:

Lenker