Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Matkontaktmaterialer - korreksjon av fransk språkversjon av forordning (EU) 10/2011

Kommisjonsforordning (EU) 2019/988 av 17. juni 2019 som retter den franske språkversjonen av forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -artikler ment å komme i kontakt med næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2019/988 of 17 June 2019 correcting the French language version of Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.07.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.08.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 30. april 2020.

Sammendrag av innhold

Den franske språkversjonen av forordning (EU) nr. 10/2011 (plastforordningen) inneholder en feil knyttet til spesifikk migrasjonsgrense som er gitt i vedlegg I, tabell 1, punkt 1, rad 1052. Denne feilen rettes nå opp. De andre språkversjonene er ikke berørt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ingen endring av norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/988
Basis rettsaktnr.: 2010/11
Celexnr.: 32019R0988

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.06.2019
Frist returnering standardskjema: 02.08.2019
Dato returnert standardskjema: 01.08.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2020
Nummer for EØS-komitebeslutning: 57/2020
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker