Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - hunder, katter og ildere fra tredjestater

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1293 av 29. juli 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 når det gjelder listen over områder og tredjestater i vedlegg II og helsesertifikatmodellen for hunder, katter og ildere i vedlegg IV

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1293 of 29 July 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 577/2013 as regards the list of territories and third countries in Annex II and the model of animal health certificate for dogs, cats and ferrets set out in Annex IV

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.07.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.10.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten erstatter tredjelandslistene i del 1 og del 2 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 577/2013 med nye lister. Del 1 er lista over tredjeland hvorfra hunder, katter og ildere kan innføres ikke-kommersielt til EU/EØS med pass tilsvarende passene som kreves for forflytning mellom EU-/EØS-landene. Endringen er at Norge er fjernet fra den nye lista. Del 2 er lista over tredjeland hvorfra hunder, katter og ildere kan innføres ikke-kommersielt til EU/EØS uten krav om å være testet for antistoffer mot rabies. Endringen er at navnet på den Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia er endret til Nord Makedonia i den nye lista.

Rettsakten erstatter også helsesertifikatmodellen i del 1 i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 577/2013 med en ny modell. Helsesertifikat etter denne modellen kreves for ikke-kommersiell innførsel av hunder, katter og ildere fra de aller fleste tredjeland og områder utenfor EU/EØS, inkl. Svalbard. Den nye sertifikatmodellen er oppdatert med referanser til forordningene (EU) 2018/772 og 2018/878, som fastsetter forbyggende tiltak mot revens dvergbendelmark (Echinococcus mulitlocularis) hos hunder og har erstattet forordning (EU) nr. 1152/2011. I en overgangsperiode, som varer til 28. februar 2020, skal medlemsstatene likevel tillate innførsel av hunder, katter og ildere som følges av helsesertifikat etter den nåværende modellen dersom sertifikatet er utstedt senest 31. oktober 2019.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 19. mai 2016 nr. 542 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften)

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for noen her i landet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge har vært oppført i tredjelandslista i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 577/2013 ved en feil. Forordningen ble derfor tatt inn inn i EØS-avtalen med en teknisk tilpasning som presiserte at Norge ikke skal regnes som et tredjeland. Denne rettsakten gjør dette enda tydeligere ved å fjerne Norge fra tredjelandslista. 

Rettsakten medfører ingen materielle endringer i dyrehelsevilkårene for ikke-kommersiell innførsel av hunder, katter og ildere fra tredjeland, men er en nødvendig teknisk oppdatering av vilkårene.

Rettsakten blir neppe tatt inn i EØS-avtalen før 1. november 2019. Det kan derfor være behov for en teknisk tilpasning som sikrer at hunder, katter og ildere som skal innføres til Norge fra f.eks. Svalbard kan følges av helsesertifikat som er utstedt etter nåværende modell i en overgangsperiode som varer lenger enn til 28. februar 2020.

Merk at det er en trykkfeil i tittelen til den nye helsesertifikatmodellen. Samme trykkfeil er i tittelen til den nåværende sertifikatmodellen. Feilen er at det vises til artikkel 5(1) og (2) i forordning (EU) nr. 576/2013. Riktige henvisninger er artikkel 25(1) og (2). Kommisjonen bør gjøres oppmerksom på feilen slik at den kan rettes.    

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel med tilpasning.   

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1293
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 576/2013
Celexnr.: 32019R1293

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.06.2019
Frist returnering standardskjema: 18.10.2019
Dato returnert standardskjema: 29.10.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.11.2019
Høringsfrist: 01.02.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen