Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - BREXIT, BSE status

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av XXX som endrer vedlegg til beslutning 2007/453/EU når det gjelder BSE status for Storbritannia, Nord-Irland og dets kronbesittelser

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of XXX amending the Annex to Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and its Crown Dependencies

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.10.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.10.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt av Kommisjonen og vil tre i kraft den 1. november 2019, forutsatt at utmeldingen av Storbritannia fra EU fullbyrdes.

Sammendrag av innhold

Endringene dreier seg om oppføring av Storbritannia som tredjeland i forbindelse med landets uttreden fra EU (Brexit). Oppføringen for Storbritannia endres fra medlemsland til tredjeland. Hensikten med endringen er å unngå handelsrestriksjoner. Storbritannia oppfyller kravene for å bli oppført på tredjelandslistene i beslutning 2007/453/EU da landet per i dag oppfyller kravene for oppføring på tilsvarende medlemslandslister.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutning 2007/453/EU er gjennomført i forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE). Endringen vil medføre en endring i denne forskriften. Mattilsynet anser denne endringen som åpenbart unødvendig å høre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er utfordrende å vurdere alle økonomiske og administrative konsekvensene av Brexit. Endringen ved at Storbritannia føres opp på tredjelandslista i beslutningen ivaretar handel med EØS. Handelskravene vil imidlertid endres når Storbritannia defineres som et tredjeland. Til tross for dette er det naturlig at handelskravene for landet vil ligge tett opp til dagens handelskrav da dyrehelsestatus i landet er uendret. Nøyaktig hvordan disse kravene utformes er allikevel vanskelig å forutse.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel. For å kunne ivareta kontinuerlig handel med Storbritannia er det avgjørende at landet føres opp på tredjelandslista samtidig med utmeldelsen av EU.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2007/453/EU

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2019
Til toppen