Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Format for rapportering om gjennomføring av direktiv om mellomstore forbrenningsanlegg

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1713 av 9. oktober 2019 som fastsetter format for informasjon som medlemsstatene skal gjøre tilgjengelig i forbindelse med rapportering om gjennomføring av Europaparlaments- og Rådsdirektiv (EU) 2015/2193/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1713 of 9 October 2019 establishing the format of information to be made available by the Member States for the purposes of reporting on the implementation of Directive 2015/2193/EU of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.09.2019

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet / Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt 9. oktober 2019.

Sammendrag av innhold

I henhold til artilkkel 11(2) i direktiv 2015/2193/EU skal medlemslandene innen 1. januar 2021 rapportere et estimat for samlede årlige utslipp av karbonmonoksid (CO) fra mellomstore forbrenningsanlegg.  Kommisjonen har utarbeidet et spørreskjema som skal benyttes til rapporteringen.

Rapporteringen skal gjelde året 2019. Formatet angir at det skal rapporteres om CO-konsentrasjon (estimert gjennomsnitt, mg/Nm3), utslipp av CO (tonn/år), brenselforbruk og estimert totalkapasitet. Rapporteringen skal bygge på informasjon om kategorier av anlegg inndelt etter type forbrenningsanlegg, nye og eksisterende anlegg, størrelse og type brensel. Frist for rapporteringen er 1. januar 2021.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen har ingen rettslige konsevenser. Det er ikke behov for forskriftsendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen vurderes å ha små økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i SU Miljø ved skriftlig prosedyre (7.11 med svarfrist 14.11.19).

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2019/1713
Basis rettsaktnr.: 2015/2193
Celexnr.: 32019D1713

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.08.2019
Frist returnering standardskjema: 04.12.2019
Dato returnert standardskjema: 18.11.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen