Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1400 av 5. oktober 2020om godkjenning av etylester fra beta-apo-8’-karoteinsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for opprettskyllinger, verpehøner og mindre utbredte arter av eggleggende fjørfe og oppfôringsfjørfe

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1400 of 5 October 2020concerning the authorisation of ethyl ester of β-apo-8’-carotenoic acid as a feed additive for chickens for fattening, laying hens and minor poultry species for laying and for fattening

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.09.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.10.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder β-apo-8’-karotenoinsyre som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) og som nå er regodkjent etter nytt regelverk. β-apo-8’-karotensyre er foreslått godkjent som fargestoff for slaktekylling, verpehøns og mindre fjørfearter for egglegging og slakt.  Tilsetningsstoffet skal farge kjøttet og eggeplommer.  EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø, under gitte forutsetninger for bruk (størsteinnhold på 15 mg/kg for slaktekylling, og 5 mg/kg for verpehøns). EFSA har vært bekymret for at småbarn som spiser mye egg og pasta vil få i seg for mye av dette tilsetningsstoffet, derfor er størsteinnhold for verpehøns redusert fra det søker ønsket. Det er også gitt MRL på 20 mg/kg i eggeplomme, 8 mg/kg i lever og 2,5 mg/kg i skinn/fett. Samlet innhold av karotenoider skal heller ikke overskride 80 mg/kg fullfôr.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1400
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1400

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.09.2020
Frist returnering standardskjema: 06.11.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.08.2020
Høringsfrist: 05.10.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker