EØS-notatbasen

Regulering av stoffer til næringsmidler til særskilte grupper

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/571 om endring i vedlegg til forordning (EU) nr. 609/2013 over stoffer som kan tilsettes morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, barnemat og bearbeidede kornbaserte næringsmidler

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/571 amending the Annex to Regulation (EU) No 609/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the list of substances that may be added to infant and follow-on formula, baby food and processed cereal-based food

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.02.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.03.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten ble sendt ut til medlemsstatene for skriftlige kommentarer vinter/vår 2020. Rettsakten har vært til vurdering i EØS/EFTA - statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegget i forordning (EU) nr 609/2013 om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll som er implementert i forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper. Stoffene som er oppført i vedlegget i forordning (EU) nr. 609/2013 kan tilsettes i én eller flere av næringsmiddelkategoriene nevnt i artikkel 1 nr. 1 i forordningen.

Bakgrunn: Som følge av en søknad til EU-kommisjonen om å få bruke forbindelsen kalsium L-metylfolat som en folatkilde i morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger, barnemat og bearbeidede kornbaserte næringsmidler, utførte "European Food Safety Authority" (EFSA) en vitenskapelig vurdering av kalsium L-metylfolat. EFSA konkluderte i rapporten Calcium l‐methylfolate as a source of folate added for nutritional (europa.eu) (EFSA Journal 2020;18(1):5947) med at kalsium L-metylfolat er en folatkilde som er biotilgjengelig, og at stoffet, ved de angitte bruksbetingelsene, vurderes som trygt til spedbarn og små barn. Basert på EFSAs vitenskapelige vurdering, foreslo EU-kommisjonen å inkludere kalsium L-metylfolat i listen over stoffer som kan brukes i morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og barnemat og bearbeidede kornbaserte næringsmidler.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten endrer forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Konsekvensvurdering

Virksomhetene

For virksomhetene vil det bli mulig å tilsette kalsium L-metylfolat til morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger, barnemat og bearbeidede kornbaserte næringsmidler.

Forbrukerne

EFSAs vurderinger gir forbrukerne trygghet om at forbindelsen kalsium L-metylfolat er trygg, egnet og vitenskapelig dokumentert som folatkilde til spedbarn og små barn.

Mattilsynet

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Tilsyn med sammensetningen av morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger, barnemat og bearbeidede kornbaserte næringsmidler inneholder inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/571
Basis rettsaktnr.: 609/2013
Celexnr.: 32021R0571

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.01.2021
Frist returnering standardskjema: 05.03.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker