Forskrifter med hjemmel i koronaloven

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Oversikt over forskrifter og forskriftsendringer som var hjemlet i koronaloven.

Koronaloven var en midlertidig lov som ble opphevet 27. mai 2020. Det fulgte av koronaloven at Kongen i statsråd kunne utfylle, supplere eller fravike et utvalg lover gjennom midlertidige forskrifter. 

De midlertidige forskriftene som ble gitt med hjemmel i koronaloven ble opphevet med loven.

I de tilfellene det var behov for å videreføre bestemmelsene i de midlertidige forskriftene, ble disse fremmet som forslag til midlertidige lover til Stortinget.

Stortinget har på bakgrunn av disse forslagene vedtatt nye lover som trådte i kraft samtidig med at forskriftene ble opphevet.

 

Midlertidige forskrifter fastsatt av Kongen i statsråd

Listen nedenfor viser forskrifter hjemlet i koronaloven som ble fastsatt i statsråd 8. april 2020.

Dagens fastsatte midlertidige forskrifter til koronaloven

Arbeids- og sosialdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Listen nedenfor viser forskrifter hjemlet i koronaloven som ble fastsatt i statsråd 1. april 2020.

Dagens fastsatte midlertidige forskrifter til koronaloven

Kunnskapsdepartementet

Listen nedenfor viser forskrifter hjemlet i koronaloven som ble fastsatt i statsråd 27. mars 2020.

I et brev til Statsministerens kontor 28. mars varslet Stortinget manglende støtte til enkelte forskriftsbestemmelser i fem av forskriftene. Dette betyr at forskriftene gjelder, unntatt de bestemmelsene Stortinget vedtok å ikke støtte.

Dagens fastsatte midlertidige forskrifter til koronaloven

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet