Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Koronasituasjonen: Spørsmål og svar om innreiserestriksjoner

Hva betyr innreiserestriksjoner?

Mange er blitt usikre på hvilken konsekvens regjeringens reiseråd og koronatiltak får for dem. Det er forståelig i en tid hvor blant annet mulighetene til å se nære og kjære har blitt begrenset.

På fredag 15. mai presenterte regjeringen nye råd om ferie- og fritidsreiser og varslet at man vil vurdere hvilke muligheter man har for inn- og utreise i tiden som kommer.

På mandag 18. mai annonserte Justis- og beredskapsdepartementet behovet for en midlertidig lov om innreiserestriksjoner. Forslaget innebærer ikke en innstramming av reglene og rådene fra 15. mai, men kun et behov for et annet hjemmelsgrunnlag for bortvisningsforskriften som regulerer innreise til Norge. Reglene er altså i det store og hele de samme som de har vært.

Her svarer vi på ofte stilte spørsmål knyttet til dette.

Se flere spørsmål og svar på Utlendingsdirektoratets nettside om koronasituasjonen.

Hva innebærer innreiserestriksjoner?

  • Regjeringen innførte restriksjoner på innreise for å begrense smitten av covid-19. Det innbar strenge begrensinger i hvem som fikk adgang til å reise inn i Norge ut over dem som allerede var bosatt eller arbeidet her. Senere har regjeringen myket opp regelverket og økt unntakene .
  • Regjeringen har varslet at man vil vurdere ytterligere unntak etter hvert som situasjonen bedrer seg.
  • Samtidig må vi også være forberedt på innstramminger igjen hvis situasjonen forverrer seg.

Foreslår regjeringen at utlendinger som ikke er blant unntakene som er listet opp vil nektes innreise til Norge frem til 1. januar?

  • Nei, det er ikke nå tatt stilling til hvor lenge tiltakene bør vare. Men fordi utviklingen er usikker har departementet foreslått at det gjennom loven gis mulighet for reguleringer ut året. Som regjeringen annonserte på fredag, vil det vurderes gradvise oppmykinger i tiden fremover.

Hvorfor mener departementet det er nødvendig med varighet helt frem til 1. januar?

  • Det er ikke sikkert at det er behov for innreiserestriksjoner til Norge helt frem til 1. januar 2021. Lovforslaget gir imidlertid rom for at enkelte av restriksjonene kan fastholdes så lenge dersom det faktisk viser seg nødvendig.
  • Lemping av restriksjonene vil skje gradvis og kontrollert. Utviklingen av situasjonen knyttet til covid-19 er preget av usikkerhet, og det kan være behov for å videreføre bruk av innreiserestriksjoner i noe tid fremover.
  • Vi må også være forberedt på at det også kan skje endringer i smitteutviklingen som kan tilsi nye innstramninger.

Hva skiller det nye forslaget fra departementet fra den gamle midlertidige bortvisningsforskriften? Er det kun varigheten – at det foreslås å vare 1. januar?

  • Det blir ikke en stor endring i forhold til den midlertidige bortvisningsforskriften vi har i dag.
  • Forslaget innebærer at den nåværende bortvisningsforskriften vil bli videreført i den nye særloven og i forskrift til denne.
Til toppen