Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Koronasituasjonen: Spørsmål og svar om innreiserestriksjoner

Dette innholdet er mer enn 30 dager gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert. Du finner oppdatert informasjon på temasiden Koronasituasjonen.

Regjeringen har innført restriksjoner på innreise til Norge for å begrense smitten av covid-19, med strenge begrensinger i hvem som får adgang til å reise inn i Norge ut over dem som allerede er bosatt eller arbeidet her.

Innreise fra EØS/Schengen-området:

Alle som kommer til Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Norden/Europa med tilstrekkelig lav smittespredning, må være i hjemmekarantene i 10 dager. 

For å få reise inn, må de også kunne dokumentere hvor innreisekarantenen skal gjennomføres. Hvis slik dokumentasjon mangler, kan den reisende bli bortvist.

Merk at det er også unntak fra innreiserestriksjonene for en rekke spesifikke grupper av EØS-borgere. De kan reise inn i Norge på samme vilkår som tidligere. 

Folkehelseinstituttets kart over hvilke land og områder som har en tilfredsstillende smittesituasjon, og således vurderes som «gule», vil oppdateres hver 14. dag.

 • Kan nordmenn fra 15. juli reise til alle land i EØS/Schengen-området uten å måtte i karantene når man kommer hjem?
  Regjeringen fjernet kravet om innreisekarantene for områder i EØS/Schengen med en smittesituasjon som tilfredsstiller fastsatte kriterier. Land som unntas fra krav om innreisekarantene, unntas også fra Utenriksdepartementets reiseråd.

 • Og hva med reisende bosatt i Schengen- og EØS-området?
  Turister og andre reisende kan som utgangspunkt reise inn i Norge. De som kommer fra eller har mellomlandet i et område med et for høyt smittenivå («røde områder»), eller et område som ikke kan gi tilstrekkelig dokumentasjon på smittesituasjonen, må i karantene ved ankomst til Norge. For å få reise inn, må de også kunne dokumentere hvor innreisekarantenen skal gjennomføres. Hvis slik dokumentasjon mangler, kan den reisende bli bortvist.

Innreise for tredjelandsborgere:

Regjeringen vil vurdere smittesituasjonen nøye før det eventuelt blir aktuelt å åpne grensene for tredjeland (land utenfor EU/EØS). Regjeringen åpnet imidlertid fra 15. juli for innreise for enkelte utlendinger fra land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere). Det vil gjelde for de som har nær familie eller kjæreste i Norge. Det er viktig å merke seg at de vanlige reglene i utlendingsloven om innreise gjelder. Det betyr at kravene til reisedokumenter, visum osv. må være oppfylt for å få reise inn i Norge. For eksempel må en utlending som er visumpliktig, fortsatt ha fått utstedt visum før personen kan reise til Norge. Se Utlendingsdirektoratets nettside om koronasituasjonen, med spørsmål og svar knyttet til dette.

 • Jeg har en kjæreste fra et tredjeland: Hva er kravene for at vedkommende kan komme til Norge?
  Forholdet må ha en varighet på minst ni måneder, og partene må ha møtt hverandre fysisk. Parten som bor i Norge må fylle ut et egenerklæringsskjema, signere på at vilkårene for kjærestebesøket er oppfylt. Det er straffbart å oppgi uriktige opplysninger. Den besøkende kjæresten må kunne vise fram skjemaet grensekontrollen som dokumentasjon. Skjemaet er tilgjengelig på UDIs nettsider. De vanlige reglene i utlendingsloven om innreise gjelder i tillegg. Det betyr at en kjæreste som må ha visum for å kunne reise til Norge, må få utstedt visum før reisen til Norge.
  Det er også et krav at en kjæreste som kommer til Norge fra et land utenfor Schengen/EØS, kan dokumentere hvor personen skal gjennomføre karantenen.
 • Jeg har nær familie i et tredjeland: Kan de besøke meg nå?
  Ja, nå åpne det for familiemedlemmer som er bosatt utenfor EØS/Schengen. Det innebærer at ektefelle/partner/samboer, foreldre og barn under 21 år og stefamilie nå kan komme til Norge. De vanlige reglene i utlendingsloven om innreise gjelder i tillegg. Et familiemedlem som må ha visum for å kunne reise til Norge, må få utstedt visum før reisen til Norge på vanlig måte.
  Det er også et krav at et familiemedlem som kommer til Norge fra et land utenfor Schengen/EØS, kan dokumentere hvor personen skal gjennomføre karantenen. 

 • Hva gjelder for utlendinger fra utenfor EØS som har fått oppholdstillatelse for å arbeide i Norge?
  Fra 1. juli ble det åpnet for at alle tredjelandsborgere som har fått oppholdstillatelse etter reglene om arbeidsinnvandring kan reise inn i Norge. Det vil eksempelvis gjelde faglærte og andre sesongarbeidere enn de som arbeider i landbruket eller grøntnæringen, og som allerede har fått innreiseadgang. Karanteneplikten gjelder for disse utlendingene.
 • Hva vil nå gjelde for de gruppene av utlendinger fra utenfor EØS som normalt har rett til å reise inn og arbeide i Norge i inntil 3 måneder uten krav til oppholdstillatelse?
  1. juli ble det åpnet for at utlendinger med teknisk kompetanse, som er unntatt kravet om oppholdstillatelse, kan reise inn i Norge. Dette omfatter blant andre installatører og reparatører som skal reise inn til Norge for å utføre nødvendig service- og vedlikeholdsarbeid. De må kunne legge fram dokumentasjon fra oppdragsgiver.

 • Hva gjelder for utenlandske studenter som skal begynne å studere i Norge?
  Fra 1. juli er det åpnet for at studenter som skal begynne å studere i Norge kan reise inn. Dette vil gjelde både for studenter med rett til studieopphold etter EØS-reglene og studenter med oppholdstillatelse for studieopphold etter reglene som gjelder for tredjelandsborgere. Unntaket omfatter også utvekslingselever i videregående opplæring og folkehøyskoleelever. Også studentene vil imidlertid være omfattet av de til enhver tid gjeldende regler om karantene ved innreise til Norge, og de må forholde seg til de nasjonale smittevernrådene på samme måte som alle andre.

 • Foreslår regjeringen at utlendinger som ikke er blant unntakene som er listet opp vil nektes innreise til Norge frem til 1. november?
  Nei, det er ikke nå tatt stilling til hvor lenge tiltakene bør vare. Samtidig må vi også være forberedt på innstramminger igjen dersom smittesituasjonen forverrer seg.
 • Regjeringen har varslet at man vil vurdere ytterligere lettelser for personer fra utenfor EU/EØS-området. Når kan vi forvente disse lettelsene?
  Norske myndigheter vurderer smittesituasjonen i land utenfor EU/EØS-området løpende. Som følge av økende importsmitte og usikkerhet i mange land, vil vi foreløpig ikke åpne for generelle lettelser for personer fra bestemte land utenfor EU/EØS-området nå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •