Pris for beste statlige lærebedrift 2017

For å øke antallet lærebedrifter og lærlinger i staten, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet etablert en pris for beste statlige lærebedrift.

Fristen for å sende inn forslag var 15. september 2017.

Vurdering

Det blir gjennomført en helhetlig vurdering av alle nominasjonsforslag, blant annet av virksomhetens arbeid med og oppfølging av lærlinger. 

Juryen vektlegger følgende kriterier:

Virksomheten

  • tilrettelegger for gode læringsforhold og aktivt involverer arbeidsmiljøet
  • tilrettelegger for lærlinger med særskilte behov
  • rekrutterer til «nye» lærefag, og kan vise til en positiv utvikling i antall lærekontrakter
  • er kreative i opplæringen og involverer lærlingene med oppgaver som inngår i den daglige drift
  • synliggjør eget arbeid med lærlinger
  • ansetter lærlinger etter bestått fagprøve
  • deler kunnskap om og erfaring med lærlingordningen med andre virksomheter

Det er ikke et krav at virksomheten oppfyller alle kriteriene.

Juryen

Juryen skal vurdere innsendte forslag, plukke ut tre finalister og til slutt utnevne én vinner som får tildelt prisen i desember 2017.

Juryen består av representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus (OK stat) , og fjorårets vinner, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). Vinneren av årets pris vil være representert i komiteen ved neste års prisutdeling.