Pris for beste statlige lærebedrift 2017

For å øke antallet lærebedrifter og lærlinger i staten, vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet dele ut en pris for beste statlige lærebedrift.

Nominerte i 2017

Juryen har vurdert innsendte forslag, og har plukket ut tre finalister. Dette er:

  • Kriminalomsorgsdirektoretet
  • Universitetet i Bergen
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Hvem som blir utnevnt til vinner og som får tildelt prisen, blir avslørt i desember 2017.

Vurdering

Det har vært gjennomført en helhetlig vurdering av alle nominasjonsforslag, blant annet av virksomhetens arbeid med og oppfølging av lærlinger. 

Juryen har vektlagt følgende kriterier:

Virksomheten

  • tilrettelegger for gode læringsforhold og aktivt involverer arbeidsmiljøet
  • tilrettelegger for lærlinger med særskilte behov
  • rekrutterer til «nye» lærefag, og kan vise til en positiv utvikling i antall lærekontrakter
  • er kreative i opplæringen og involverer lærlingene med oppgaver som inngår i den daglige drift
  • synliggjør eget arbeid med lærlinger
  • ansetter lærlinger etter bestått fagprøve
  • deler kunnskap om og erfaring med lærlingordningen med andre virksomheter

Det har ikke vært et krav at virksomheten oppfyller alle kriteriene.

Juryen

Juryen består av representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus (OK stat) , og fjorårets vinner, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). Vinneren av årets pris vil være representert i komiteen ved neste års prisutdeling.