Litauen

Litauen har mottatt EØS-midler siden landet ble med i EU og EØS i 2004. I perioden 2009-14 får Litauen 84 millioner euro i EØS-midler.

I Litauen støtter EØS-midlene blant annet:

  • reformer innen justissektoren, inkludert økt bruk av alternativer til fengselsstraff
  • innsats mot grenseoverskridende og organisert kriminalitet
  • grønn innovasjon og næringsutvikling
  • beskyttelse av økosystemer og biologisk mangfold
  • styrket samarbeid mellom norske og latviske kommuner og fylkeskommuner

 

Siste saker om Litauen

Hvem mottar EØS-midler?

Artikkel Sist oppdatert: 12.08.2016

Om lag halvparten av EUs medlemsland mottar støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. Støtten omfatter de landene som har svakere økonomier enn gjennomsnittet i EU.