Slovenia

Slovenia har mottatt EØS-midler siden landet ble medlem av EU og EØS i 2004. I perioden 2009-14 får Slovenia 26,9 millioner euro i EØS-midler.

I Slovenia støtter EØS-midlene blant annet:

  • utjevning av helseforskjeller i befolkning og forebygging av livsstilssykdommer, samt bedre behandlingstilbud til personer med psykiske helseproblemer
  • vern av biologisk mangfold og bedre miljøovervåking
  • tiltak for økt likestilling
  • utveksling av studenter og forskere mellom utdanningsinstitusjoner i Slovenia og Norge

Hvem mottar EØS-midler?

Artikkel Sist oppdatert: 04.02.2014

For inneværende periode utgjør EØS-midlene omlag 1,8 milliarder euro eller rundt 14 milliarder kroner. Støtten er fordelt på 150 programmer i 16 av EUs mindre velstående land.