Slovenia

Slovenia har mottatt EØS-midler siden landet ble medlem av EU og EØS i 2004. I perioden 2009-14 får Slovenia 26,9 millioner euro i EØS-midler.

I Slovenia støtter EØS-midlene blant annet:

  • utjevning av helseforskjeller i befolkning og forebygging av livsstilssykdommer, samt bedre behandlingstilbud til personer med psykiske helseproblemer
  • vern av biologisk mangfold og bedre miljøovervåking
  • tiltak for økt likestilling
  • utveksling av studenter og forskere mellom utdanningsinstitusjoner i Slovenia og Norge

Hvem mottar EØS-midler?

Artikkel Sist oppdatert: 12.08.2016

Om lag halvparten av EUs medlemsland mottar støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. Støtten omfatter de landene som har svakere økonomier enn gjennomsnittet i EU.