Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Eftas faste komité

Eftas faste komité (The Standing Committee of the Efta States) er EØS/Efta-landenes organ for behandling og samordning av politisk viktige EØS-saker før møter med EU i EØS-komiteen og EØS-rådet.

Eftas faste komité ledes av et formannskap som går på omgang mellom Norge, Island og Liechtenstein. Norge har formannskapet første halvår 2017.

Eftas faste komité møtes på ambassadørnivå. Dette er de samme personene som representerer EØS/Efta-landene i EØS-komiteen. Komiteen møtes som regel dagen før møtet i EØS-komiteen.

De fire underkomiteene (i praksis slått sammen til én) knyttet til de fire friheter og tilstøtende områder, forbereder saker som skal opp i Eftas faste komité og EØS-komiteen. Underkomiteen møtes som hovedregel én gang i måneden, to uker før møtet i EØS-komiteen.

Under underkomiteene er det etablert et trettitalls arbeidsgrupper som foretar de faglige vurderingene av nytt regelverk. Gruppene inviterer ofte representanter fra Kommisjonen, Rådet eller Europaparlamentet til å redegjøre for aktuelle saker og regelverk som er under arbeid eller behandling. Her forberedes også kommentarer til nye grønnbøker, hvitbøker og meldinger fra Kommisjonen.

Arbeidsgruppene ledes av en representant fra et av EØS/Efta-landene. Under arbeidsgruppene er det også en rekke spesialiserte ekspertgrupper.

Til toppen