Stortingsmelding om humaniora

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Snart legger regjeringen frem stortingsmeldingen om humaniora. 22. mars inviterer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til symposium.

Påmelding på e-post innen 20. mars 2017 humaniorameldingen@kd.dep.no

Arrangementet vil være todelt:

Først vil kunnskapsministeren presentere de viktigste tiltakene i meldingen til Stortinget om humaniora.

Deretter blir det et symposium der første bolk handler om hvordan humanistisk kunnskap kan bidra i arbeidet for forsoning etter konflikter og overgrep. Andre bolk dreier seg om hvordan humanistisk kunnskap kan brukes for å forstå de menneskelige sidene ved teknologiskifter.

Tid: Onsdag 22. mars kl. 1300-1700

Sted: Universitetet i Oslo, Sophus Bugges hus

Symposiet vil bli strømmet direkte:

Nett-tv Stortingsmelding om humaniora

Se sendingen her

Se sendingen her

Les programmet her (pdf)

Se innspillene som har kommet inn til meldingen.

Les innspillsinvitasjonen til humaniorameldingen

Kvalitet er fellesnevneren for regjeringens politikk innenfor høyere utdanning og forskning. Det er særlig humanioras relevans på følgende fire områder som skal belyses i meldingen: 

Akademia

Det gjøres mye god humanistisk forskning i Norge. Samtidig har norske humanister til nå søkt mindre og lyktes dårligere enn vi kunne ønske på internasjonale konkurransearenaer. Er kvaliteten i humanistisk forskning god nok i form av originalitet og internasjonalt gjennomslag?

Samfunnet

Er dagens humaniora tilstrekkelig samfunnsrelevant? Regjeringens mål er at forskere og nyutdannede kandidater i humaniora skal bidra bedre til Norges innsats for å møte store samfunnsutfordringer knyttet til bl.a. mangfold, flerreligiøsitet, helse, velferd, skole, klima og miljø.

Arbeidslivet

Hvordan kan humanistisk utdanning få økt kvalitet og økt relevans for arbeidslivet? På enkelte fagområder har det vært en god utvikling siden Kvalitetsreformen, men kontakten mellom humaniora og arbeidslivet er fortsatt ikke god nok. 

Ny rapport: Humanister i arbeidslivet (NIFUs nettsider). 

Skolen

Humaniora har tradisjonelt vært svært viktig for fagene i skolen og for lærerutdanningen, men er humanioras bidrag til norsk skole godt nok satt i system i dag?

Nett-tv Innspillskonferanse på Filmens Hus

Se sendingen her

Se sendingen her

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterte 15. januar 2016 til konferanse for å få innspill til den kommende stortingsmeldingen om humanistisk forskning og utdanning. Over ser du opptak av konferansen.

Lørdag 30. januar åpnet kunnskapsministeren SPOR Festival for idéhistorie og oversatt litteratur i Trondheim. Les talen hans her.