Statens havarikommisjon for Forsvaret

Hendelse ved landing på fregatt med NH90 13. april 2018

Fredag 13. april 2018, kollapset høyre understell på et NH90-helikopter ved landing på fregatt. Mekanismen for kollaps er en sikkerhetsfunksjon som minimerer skade ved harde landinger, og helikopteret fikk svært begrensede skader. Maskinen avsluttet oppdraget på fregatten og landet trygt på Kjevik flystasjon. SHF finner at en undersøkelse av hendelsen har potensial for å styrke operativ sikkerhet i Forsvaret og har derfor iverksatt undersøkelse.

Undersøkelsen er avsluttet.

Klikk her for å laste ned den endelige rapporten.

------------------------

SHF har utarbeidet en foreløpig rapport etter hendelsen. Den tar kun for seg status etter 12 mnd. Endelig rapport er under utarbeidelse.

Klikk her for å laste ned den foreløpige rapporten