Status i forhandlingene om klima, handel og bærekraft (ACCTS)

Den syvende forhandlingsrunden om en avtale om klima, handel og bærekraft (ACCTS) pågår nå. Det er positiv utvikling og fremgang på alle områder.

Hensikten med forhandlingene er å bli enige om en rettslig bindende avtale om klima, handel og bærekraft kalt Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability (ACCTS). Avtalen vil kunne være en modell som flere land vil slutte seg til. Målet er en bredere enighet om problemstillingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Forhandlingene mellom Costa Rica, Fiji, Island, New Zealand, Norge og Sveits omfatter følgende fire områder: Varer, tjenester, fossile subsidier og miljømerkeordninger. Landene er relativt små, har utadrettede økonomier og en betydelig handel. Forhandlingene, som startet i 2019, har ambisiøse fremdriftsplaner. Det er nå sluttført seks forhandlingsrunder og den pågående runden skal avsluttes 6. desember 2021.

Tiltak som blir diskutert er null toll på miljøvarer, nye forpliktelser på miljøtjenester, reduksjoner i skadelige fossile subsidier og retningslinjer for sertifiserings- og merkevareordninger. I de seks forhandlingsrundene som er ferdigstilte har det vært fremgang på alle de fire områdene, selv om det fortsatt er mye som er uavklart. Arbeid med definisjoner, virkeområde og kriterier innenfor de fire temaene og utviklingsspørsmål har hatt en fremtredende plass i diskusjonene. Forhandlingsrunde 8 er planlagt til februar 2022. 

Organisering av arbeidet og Norges bidrag

Norge har bidratt med flere konkrete tekstforslag. Utenriks­departementet har ansvaret for prosessen. Klima- og miljø­departementet, Olje- og energidepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet deltar også.

Norsk næringsliv er bedt om å gi innspill til en liste med varer som Norge ønsker å inkludere i avtalen, blant annet om det har kommet nye områder og blitt utviklet ny teknologi og varer som kvalifiserer som miljøvarer de siste årene. Norges arbeid tar blant annet utgangspunkt i tidligere forhandlinger om en miljøvareavtale i WTO (Environmental Goods Agreement) som ble forsøkt sluttført i 2016 uten at dette lyktes.

Politiske forpliktelser

Ved lanseringen av initiativet i september 2019 ble det gitt en felleserklæring (les erklæringen her). Siden den gang har det blitt gitt fire ytterligere erklæringer. Den siste erklæringen ble lansert på Klimakonvensjonens partsmøte (COP 26) 11. november 2021 (Les erklæringen her).