Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Korona og norske utenlandsstudenter

Dette innholdet er mer enn 4 måneder gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert. Du finner oppdatert informasjon på temasiden Koronasituasjonen.

Hvis du fortsatt oppholder deg i utlandet så oppfordrer vi deg til å registrere deg på UDs portal for reiseregistrering, slik at norske myndigheter raskt kan ta kontakt med deg ved behov. Hvis du ønsker å reise hjem til Norge, ta også kontakt med ditt reiseforsikringsselskap.

Jeg har lest om en krisepakke for studenter, gjelder den for meg som norsk student i utlandet?

 • De fleste norske studenter i utlandet har i all hovedsak fått utbetalt utdanningsstøtten for våren 2020, med unntak av 11 måneder støtten. Denne vil nå bli utbetalt i april. For norske studenter i utlandet som kan dokumentere inntektsbortfall på grunn av korona våren 2020, vil det også bli mulighet til å ta opp et ekstralån hos Lånekassen i mai på 26 000 kroner.
 • Stortinget har bevilget en milliard kroner til at 8000 kroner av dette lånet omgjøres til stipend. Rent praktisk blir pengene utbetalt som lån, og så blir en andel gjort om til stipend i ettertid, slik det gjøres med det vanlige studielånet.

Kronekursen har endret seg mye de siste dagene. Kommer dere til å gjøre noe med studiestøtten?

 • Vi er klare over at det store kursfallet kan gjøre det dyrere å være student i utlandet flere steder i verden nå. I dagens ordning er det kun skolepengestøtten som valutajusteres, vi har foreløpig ikke planer om å valutajustere selve studiestøtten. Dette har også sammenheng med at studenter i utlandet får utbetalt hele summen på begynnelsen av semesteret, og mange har overført midlene til lokal konto i lokal valuta, som ikke berøres av kronekursendringer.
 • Lånevilkårene og stipendordningene hos Lånekassen er veldig gode selv med dagens kronekurs tatt i betraktning. Men vi vil følge nøye med på utviklingen fremover.

Hva er UDs anbefaling til studenter og utvekslingsstudenter som studerer i utlandet? Skal jeg reise hjem?

 • UDs råd om å vurdere hjemreise går først og fremst til de som er på reise, altså som ikke har noe bosted eller fast tilhold i utlandet. I mange tilfeller vil gradsstudenter som oppholder seg i utlandet over flere år være å regne som bosatte, mens utvekslingsstudenter er ofte på kortere opphold og regnes som reisende. Dette er likevel ikke et absolutt skille eller anbefaling. Situasjonen i land er svært ulik og den enkelte må derfor vurdere både lokale forhold, egen situasjon og hjemreisemuligheter. Alle som kommer hjem nå må i karantene, i tråd med Helsedirektoratets retningslinjer.

Jeg planlegger å studere i utlandet fra høsten. Hva bør jeg gjøre nå?

 • Hvis du skal på utveksling fra en norsk utdanningsinstitusjon bør du snakke med institusjonen din for å få informasjon og råd. Det er ikke sikkert de har svar på alt dette nå fordi de må se an situasjonen og hvordan pandemien utvikler seg, men de vil uansett kunne hjelpe deg med det de vet.
 • Hvis du skal ta en hel grad i utlandet, gjelder tilsvarende at du må følge med på informasjon fra den utdanningsinstitusjonen du planlegger å studere ved og ellers holde deg oppdatert på situasjonen i det aktuelle landet.

Jeg er utvekslingsstudent – hva gjør jeg?

 • Du skal forholde deg til det norske universitetet/høyskolen du vanligvis studerer ved
 • Alle norske universiteter og høyskoler har ansvar for å ta vare på sine utvekslingsstudenter på best mulig måte
 • Ta kontakt med ambassaden/utenriksstasjonen hvis du har behov for konsulær bistand (utfordringer med hjemreise, reisedokumenter/visum, bosted eller andre borgerrettigheter)

Jeg tar en hel grad i utlandet – hva gjør jeg?

 • Du skal forholde deg til den utdanningsinstitusjonen du studerer ved.
 • Følg UDs reiseråd hvis du vurderer hjemreise – den nettsiden er til enhver tid oppdatert.
 • Ta kontakt med ambassaden/utenriksstasjonen hvis du har behov for konsulær bistand (utfordringer med hjemreise, reisedokumenter/visum, bosted eller andre borgerrettigheter).

Jeg er elev på videregående skole på utvekslingsopphold i utlandet – hva gjør jeg?

 • Du skal forholde deg til den norske videregående skolen eller utvekslingsorganisasjonen som har organisert oppholdet ditt. Alle utvekslingsorganisasjoner og videregående skoler har et ansvar for å ivareta elevene de har organisert utveksling for.
 • Ta kontakt med ambassaden/utenriksstasjonen hvis du har behov for konsulær bistand (utfordringer med hjemreise, reisedokumenter/visum, bosted eller andre borgerrettigheter).

Eksamenen er avlyst – hva gjør jeg?

 • Hvis studiesituasjonen eller mulighet til å ta eksamen blir påvirket av koronaviruset så anbefaler Lånekassen at du skaffer deg dokumentasjon fra lærestedet og gir Lånekassen beskjed.

Jeg lurer på hva som skjer med utbetaling av studiestøtten?

 • Lånekassen stopper ikke utbetaling av lån og stipend til studenter i utlandet.
 • Studenter som eventuelt må reise hjem vil fortsatt få utbetalt lån og stipend.
 • Kunnskapsdepartementet vil gjøre endringer i regelverket om utdanningsstøtte slik at de som på grunn av koronaviruset ikke kan være fysisk til stede på studiestedet i utlandet, likevel beholdet rett til lån og stipend.
 • Kunnskapsdepartementet anbefaler deg å følge med på Lånekassens nettside lanekassen.no for å finne oppdatert informasjon og kontaktinformasjon.

Jeg har reist ut med Erasmus+, men har nå avbrutt oppholdet, får jeg også beholde det stipendet?

 • Ja. Alle med Erasmus+-stipendet som har reist hjem som følge av den oppståtte situasjonen og fortsatt har studie- og oppholdsrelaterte utgifter i vertslandet eller fortsetter å følge nettbasert undervisning ved vertsinstitusjonen hjemmefra, får beholde sine stipend. Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) har detaljer om dette på sine nettsider.