Terrorfaren i Europa

I løpet av 2016 og 2017 har vi vært vitne til en rekke terrorangrep i Europa. Noen norske reisende har vært tett på disse hendelsene og sitter igjen med dramatiske opplevelser etter å vært vitne til det kaoset som oppstår under et terrorangrep.

Terror er ikke noe nytt i Europa i etterkrigstiden. Særlig på 70-, 80-, og 90-tallet opplevde Europa ulike bølger av terrorangrep. Etter en nedgang på 90-tallet har Europa etter 11. september 2001 igjen opplevd en rekke terrorangrep. Terror rammer blindt og tilfeldig. Selv om norske borgere og norske interesser ikke er et uttalt mål for angrep, kan norske reisende bli berørt ved terrorangrep i Europa.

UD utsteder normalt ikke reiseråd ved generell terrorfare. Les mer om reiseråd på regjeringen.no.

Være forberedt

Selv om man er forberedt på at et land kan bli utsatt for terrorisme, vil angrep alltid komme overraskende. For å være best mulig rustet, anbefales det at man gjør følgende tiltak på reiser:

 • Sørg for å ha reiseforsikring
  Reiseforsikring vil kunne sørge for at du får medisinsk behandling og eventuell hjemtransport om du skulle bli rammet. Vær oppmerksom på forsikringsselskapenes vilkår.
 • Registrer reisen på reiseregistrering.no
  Dersom du registrerer reisen din på reiseregistrering.no, vil utenrikstjenesten kunne komme i kontakt med deg dersom vi har relevant og tidskritisk informasjon.
 • Ha en kopi av passet
  Ta en kopi av passet og legg originalen på et sikkert sted, mens du bærer kopien med deg. Vær oppmerksom på at det i enkelte land kreves at man bærer gyldig ID (pass) til enhver tid. Se reiseinformasjon for de enkelte land på regjeringen.no.
 • Sett deg inn i lokale forhold
  Les oppdatert reiseinformasjon og eventuelle reiseråd på regjeringen.no. Lær deg lokale nødnummer. Få oversikt over lokale nyhetskilder og kilder til oppdatert informasjon fra myndighetene. Noen land tilbyr kriseinformasjon i apper til smarttelefon og på ulike nettsteder.

Hold hodet kaldt

Dersom man opplever et terrorangrep, gjelder det å komme seg i sikkerhet så raskt som mulig. Hold hodet kaldt og beveg deg vekk fra angrepsområdet. Sørg for å holde avstand fra store folkemengder etter et angrep.

Dersom man blir skadet, vil det være vertslandets myndigheter som er ansvarlig for søk og redning. Ring lokalt nødnummer dersom du trenger medisinsk behandling.

Meld fra til pårørende

Ved et terrorangrep i Europa vil mediedekning trolig føre til at pårørende raskt får informasjon om at det har vært et angrep og vil kunne bli bekymret. Det er viktig å raskt melde fra til pårørende at man er i god behold etter at man har vært i nærheten av et terrorangrep.

Pårørende i Norge

Dersom pårørende i Norge ikke får kontakt med en person som antas å ha vært et sted som har blitt rammet av et terrorangrep, kan man kontakte Utenriksdepartementet på telefon 23 95 00 00 for å registrere en bekymringsmelding.

Hva gjør UD?

Etter at et terrorangrep har funnet sted, vil stedlig ambassade sammen med Utenriksdepartementet arbeide med å stadfeste hvorvidt norske borgere eller norske interesser ble rammet av angrepet.

Dersom man blir rammet av et terrorangrep, vil norske borgere kunne få konsulær bistand. Utenriksdepartementets rammer for konsulær bistand er beskrevet nærmere i Stortingsmelding 12 (2010 - 2011) - Bistand til nordmenn i utlandet.

Arbeidsgiver, transportør, reiseselskap og reiseforsikringsselskap har også plikter ovenfor den reisende.

Etter et terrorangrep

For noen kan det være en stor påkjenning å oppleve et terrorangrep og vil kunne ha behov for å bearbeide dette ved å snakke om det som har skjedd. Sjømannskirken er representert mange steder og kan gi personer som er rammet av en krise psykososial bistand.

For andre vil etterreaksjoner kunne komme en tid etter at man har vært berørt av et terrorangrep, og helsetjenesten i hjemkommunen kan være til god hjelp.