Meldinger til Stortinget

Meld. St. 12 (2010–2011)

Bistand til nordmenn i utlandet

Bistand til nordmenn i utlandet

Les dokumentet

Følg meldingen på Stortinget