Meld. St. 12 (2010–2011)

Bistand til nordmenn i utlandet

Bistand til nordmenn i utlandet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget