Meld. St. 12 (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Bistand til nordmenn i utlandet

Bistand til nordmenn i utlandet

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no