Historisk arkiv

Svar på spørsmål om dom i Somaliland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Petter Eide (SV) etter at en norsk borger som ble dømt til døden i Somaliland - og om utenriksministeren kan forsikre at Norge arbeider med denne saken på tilsvarende måte som med Moland/French-saken i 2017.

Skriftlig spørsmål nr. 1103 (2020-2021).
Datert 28.01.2021

Fra representanten Petter Eide (SV) til utenriksministeren:
I november 2020 ble en norsk borger dømt til døden i Somaliland for å ha brukt en forsvarsspray med døden til følge. Etter norsk press ble henrettelsen i november 2020 utsatt. Norsk engasjement i Moland/French saken i 2017 må anses som en standard i slike saken, men så langt er det ikke kjent hvordan Norge arbeider tilsvarende med denne saken. På hvilken måte kan utenriksministeren forsikre at Norge med like stor tyngde og ressurser engasjerer seg i denne saken som i Moland/French saken fra 2017? 

Utenriksministerens svar:
Jeg ser svært alvorlig på denne saken, der en nordmann er dømt til døden. Denne saken prioriteres høyt av utenrikstjenesten. Utenrikstjenesten har ytt konsulær bistand i saken siden nordmannen ble arrestert i april i fjor, og arbeidet er intensivert etter at dommen falt 18. november.

Utenrikstjenesten tilbyr konsulær bistand uavhengig av bakgrunn for arrestasjon. Like saker behandles likt og i tråd med føringene i Meld St. 12 (2010-2011). I likhet med Kongo-saken omhandler denne saken dødsstraff. Norske myndigheter vil alltid prioritere disse sakene. Dette er også i tråd med vårt globale engasjement mot dødsstraff. I alle saker der en norsk borger er dømt til døden, eller er tiltalt for forbrytelser der dødsstraff er et mulig utfall, gir vi uttrykk for vårt prinsipielle syn mot dødsstraff og på at en eventuell straff ikke må fullbyrdes.

I samtale med Somalilands president har jeg gitt tydelig beskjed om at dødsstraffen ikke må fullbyrdes, og at nordmannen må få tilgang til ordinære rettsprosesser. Ambassaden i Nairobi har også hatt samtaler med Somalilands president, utenriksminister og høyesterettsjustitiarius. Videre følger ambassaden opp med besøk til fengslede og kontakt med hans familie og hans lokale advokat, og Utenriksdepartementet i Oslo har kontakt med hans norske advokat. Vi er kjent med voldshendelsen som fant sted i fengselet nylig, og ser svært alvorlig på dette. Hendelsen er allerede tatt opp med Somalilands president. Det er lokale myndigheter som har ansvar for at den fengsledes helse og sikkerhet er ivaretatt, og utenrikstjenesten vil fortsette å følge dette opp.