Pressemeldinger

– Digitale angrep mot norske kommuner kan få store konsekvenser

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsministeren og kommunal- og distriktsministeren hadde mandag et møte med drøye 200 av landets kommuner om arbeidet med digital sikkerhet i kommunene.

Justis- og beredskapsministeren og kommunal- og distriktsministeren i digitalt møte om digital sikkerhet i kommunene
Justis- og beredskapsministeren og kommunal- og distriktsministeren i digitalt møte om digital sikkerhet i kommunene. Fysisk til stede var også KS, ved Gunn Marit Helgesen, NSM ved Lene Bogen Kaland, Østre Totens ordfører Bror Helgestad, og Digidir, ved Knut Bjørgaas.

– Vi har nylig sett eksempler på alvorlige dataangrep mot norske bedrifter, og dette er noe regjeringen tar på største alvor. For oss er det viktig at kommunene kan stå enda bedre rustet til å forebygge og håndtere digitale angrep som kan få store konsekvenser for innbyggerne, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Krevende

Under møtet orienterte statsrådene om regjeringens politikk på området, og de fikk innspill på hva som er kommunenes utfordringer innen digital sikkerhet. Også Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), KS og ordfører i Østre Toten kommune, Bror Helgestad, holdt innlegg på møtet.

– Kommunene må selv sørge for at de har på plass en grunnleggende sikring av sine nettverk og systemer. Med den vanskelig økonomiske situasjonen mange kommuner har stått oppe i de siste åtte årene, er jeg klar over at dette kan være krevende. Regjeringen er i gang med å styrke kommuneøkonomien, slik at også små- og mellomstore kommuner kan ha større rom for å prioritere digital sikkerhet, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

8 av 10 kunne vært unngått

En stor del av truslene mot Norge skjer i dag i det digitale rom. Offentlige organ og private virksomheter taper stadig større verdier i digitale angrep. Det forventes at vi nå står foran en periode med flere digitale angrep, blant annet i form av digital utpressing (løsepengeangrep).

– For regjeringen er det viktig at alle kommuner tar cybertrusselen på største alvor og følger myndighetenes anbefalinger. Man kan ikke helgardere seg, men over 80 % av hendelsene der NSM bistår, viser seg å kunne vært unngått med helt grunnleggende sikkerhetstiltak, sier justis- og beredskapsminister Mehl.

Digital dugnad

Økt digitalisering i offentlig sektor betyr at oppmerksomhet på personvern og digital sikkerhet blir stadig viktigere. Dette er også viktig for å opprettholde tillit til forvaltningens IT-løsninger og de offentlige digitale tjenestene. 

– For å begrense skadene av digitale angrep, trenger vi en digital dugnad – en felles innsats – hvor forebyggende sikkerhetstiltak må være en prioritet, sier kommunal- og distriktsminister Gram.