Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsbudsjettet 2020:

2000 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser

For å bygge flere og bedre heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig foreslår regjeringen å legge til rette for tilskudd til om lag 2000 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser i 2020. Tilsagnsrammen er på 3,6 milliarder kroner.

– Mennesker med omsorgsbehov skal være trygge på at de får et godt og verdig tilbud når de trenger det. Gjennom våre budsjetter har denne regjeringen derfor lagt til rette for at det kan bygges og moderniseres et rekordstort antall heldøgns omsorgsplasser, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

I 2014 styrket regjeringen ordningen ved å øke statens andel fra 35 til 50 prosent ved bygging og modernisering av plasser.

-  Antall plasser det innvilges tilskudd til har økt betraktelig siden 2014. Vi har siden 2014 allerede lagt til rette for om lag 15 500 flere og bedre plasser, og i 2020 legger vi til rette for ytterligere 2000 plasser, sier Listhaug.

I årene fremover vil det være stort behov for flere heldøgns omsorgsplasser. Halvparten av tilsagnsrammen skal gå til ren netto tilvekst av plasser. Det resterende tilsagnsbeløpet skal gå til rehabilitering og utskifting av eksisterende plasser.

Til toppen