Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsbudsjettet 2020:

9,3 millionar kroner meir til språk i 2020

Regjeringa foreslår 9,3 millionar kroner meir til språk i budsjettet for 2020. Samtidig arbeider regjeringa med framlegg til ei ny heilskapleg språklov og ei ny stortingsmelding om språk.

– Regjeringa arbeider for å verne og fremje språk som uttrykk for vår felles kultur og identitet, og som infrastruktur i samfunnet vårt. Med denne satsinga får vi realisert fleire viktige språktiltak, frå styrking av nynorsk og minoritetsspråk, til ordboksarbeid og forvaltning av stadnamn som språklege kulturminne, seier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Målet med regjeringas språkarbeid er å sikre norsk språk som fullverdig og samfunnsberande språk i Noreg, og å verne og fremje minoritetsspråk som Noreg har eit ansvar for å ta vare på.

Regjeringa foreslår å fordele dei auka midla slik:

  • Ordboksarbeid – 2,25 millionar kroner
  • Det Norske Samlaget – 1 million kroner
  • Nynorsk pressekontor – 1 million kroner
  • Landssamanslutninga av nynorskkommunar – 1,2 millionar kroner
  • Sogn og Fjordane Teater/Nynorskhuset i Førde – 1 million kroner
  • Språk- og litteraturprosjekt for nasjonale minoritetar (Norsk kulturråd) – 500 000 kroner
  • Teater Manu – 1 million kroner
  • Innsamling og forvaltning av stadnamn – 1,25 millionar kroner
  • Offentleg utvalg for punktskrift – 100 000 kroner
Til toppen