Flere saker om temaet

Viser 241-260 av 63112 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • States that have endorsed the Safe Schools Declaration

  26.07.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  The Oslo Conference on Safe Schools: Protecting Education from Attack, was organised in Oslo 28-29 May 2015. The main objective of the Conference was for states to endorse the Safe Schools Declaration.

 • Norske aktører i Brussel

  26.07.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du en oversikt over norske aktører i Brussel som jobber med EU-systemet; norske organisasjoner, regionkontor, bedrifter og journalister i Brussel. Send oss en e-post dersom listen ikke er à jour.

 • Presseinvitasjon: Røe Isaksen til Bergen

  26.07.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker Bergen mandag 29. juli.

 • Norge leder FNs viktigste råd for utviklingspolitikk

  25.07.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norges FN-ambassadør Mona Juul ble i dag valgt til president for FNs økonomiske og sosiale råd (Ecosoc) for ett år fremover.

 • Fornybar energi og miljøforvaltningen

  25.07.2019 Artikkel Klima- og miljødepartementet

  Norge har mye fornybar energi. Det meste kommer fra vannkraft, men vi har også noe vindkraft. Fornybar energi som erstatning for fossil energi er viktig når samfunnet skal omstille seg til lavutslippssamfunnet. Men, det skal være en god balanse

 • Fjell

  25.07.2019 Artikkel Klima- og miljødepartementet

  Nesten en tredel av Noreg utan Svalbard er fjell, omtrent 119 000 km2. Denne artikkelen gir oversikt over naturmangfald, muligheiter og avgrensingar i kva du kan gjøre i fjellet.

 • Norwegian Carbon Credit Procurement Program

  25.07.2019 Artikkel Klima- og miljødepartementet

  Norway is committed to an ambitious climate policy and has a target of 30 % GHG emissions reduction by 2020 relative to 1990 levels. About 50 per cent of Norwegian emissions is covered by the EU Emission Trading System (EU-ETS). More than 80 per

 • Strandsonen

  25.07.2019 Artikkel Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen vil gjennom lovverket og statlig sikring av friluftslivsområder legge til rette for at befolkningen over hele landet har god tilgang til strandsonen. Strandsonen er attraktiv for friluftsliv, rekreasjon og naturopplevelse. Samtidig er

 • Allemannsretten

  25.07.2019 Artikkel Klima- og miljødepartementet

  Allemannsretten gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark i Norge. Rettigheten er et gratis fellesgode som er en del av den norske kulturarven. Allemannsretten gjelder uavhengig av hvem som er grunneier.

 • Nasjonalparker og andre verneområder

  25.07.2019 Artikkel Klima- og miljødepartementet

  Nasjonalparkene er indrefiletene i norsk natur og utgjør det mest omfattende vernet vi har etter naturmangfoldloven. Nasjonalparkene omfatter større, særegne eller representative økosystemer eller landskap som er uten større, tekniske naturinngrep.

 • Friluftslivspolitikk

  25.07.2019 Artikkel Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet er fagdepartementet for friluftsliv, og har ansvaret for tilskuddsordninger, lovverk og andre virkemidler på området.

 • Jakt og fangst av vilt

  25.07.2019 Artikkel Klima- og miljødepartementet

  Norge har lange tradisjoner for høsting av vilt, og det er i dag tillatt med jakt og fangst på 56 viltarter. Det er flere forhold som går inn i vurderingen av om, og eventuelt når, en art skal være jaktbar. Hvilke arter som er jaktbare er Klima- og

 • Vil sikre sjømateksporten til Storbritannia

  24.07.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Ny statsminister i Storbritannia endrer ikke norske myndigheters tilnærming til brexit.

 • Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø til Lillestrøm

  24.07.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) besøker torsdag 25. juli Kunnskapens hus på Kjeller. Statsråden vil bli presentert for kunnskapsmiljøet på Kjeller og Kunnskapsbyen Lillestrøm, som er et partnerskap mellom næringsliv,

 • Ytterligere tilskudd til VM i orientering

  24.07.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  Etter søknad har nå Kulturdepartementet besluttet å tildele ytterligere 1,3 millioner kroner i tilskudd til arrangementet. Disse midlene kommer fra Kulturdepartementets nye prøveordning med tilskudd til arrangører av internasjonale idrettsmesterskap

 • Tale ved åpningen av Gladmat-festivalen

  24.07.2019 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg åpnet den 21. Gladmat-festivalen i Stavanger den 24. juli 2019.

 • Presseinvitasjon: Bollestad er med på gulrothøsting

  24.07.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad med på innhøsting av gulrøtter hos Laurits Stokkeland på Brusand i Hå kommune. Gulrotfrøene ble i år sådd rekordtidlig, den 21. februar og nå er det tid for innhøsting.

 • Sanner åpner for å tilbakekalle statsborgerskap

  23.07.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) har i dag mottatt en redegjørelse fra UDI i forbindelse med at en av mulla Krekars medtiltalte fikk innvilget norsk statsborgerskap samtidig som han var terrortiltalt i Italia. Sanner endrer nå

 • Flere menn får plass på psykologi

  23.07.2019 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Norske studenter velger i stor grad utdanning og yrke ut ifra tradisjonelle kjønnsroller. Dette slår spesielt ut i enkelte studieprogram innen teknologi, helse- og sosialfag. Det er i år flere menn som har søkt, og fått tilbud, om plass på

 • Rekordmange har fått tilbud om studieplass

  23.07.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Totalt har 99 319 søkere fått tilbud om en studieplass, det er over 1000 flere enn i fjor. Til tross for skjerpede opptakskrav på sykepleierutdanningene har det aldri før vært gitt så mange tilbud om studieplass som i år. I tillegg øker antallet

Til toppen