Flere saker om temaet

Viser 241-260 av 60031 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høring – tekniske endringer i finnmarksloven

  04.12.2018 Høring Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i finnmarksloven, som følge av sammenslåingen mellom Finnmark og Troms fylker.

  Høringsfrist: 04.03.2019 Status: På høring

 • Regjeringen sender forslag om endringer i Finnmarksloven på høring

  04.12.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Regjeringen legger i all hovedsak opp til å videreføre dagens ordning i Finnmarksloven, som innebærer at loven vil gjelde for det samme geografiske området som i dag. Dette vil sikre rettighetene til innbyggerne i Finnmark, sier kommunal- og

 • Inka-gjenstandar levert tilbake til Peru

  04.12.2018 Nyheit Kulturdepartementet

  Elleve inka-gjenstandar som blei beslaglagt av politiet i Oslo hausten 2017 blei i går returnert til Peru under ein høgtideleg seremoni i Palacio Torre Tagle, eit palass som det peruvianske utanriksdepartementet disponerer i den gamle bydelen i Lima.

 • Brasil og Amazonasfondet

  04.12.2018 Artikkel Klima- og miljødepartementet

  Brasil er verdens største regnskogland og et av de viktigste samarbeidslandene for Norges internasjonale klima- og skogsatsing. Brasils reduserte avskoging i Amazonas det siste tiåret er antakelig verdens største enkeltstående klimatiltak.

 • 600 millioner i støtte til regnskogen

  04.12.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Norge utbetaler 600 millioner kroner til Brasil for reduserte utslipp fra avskoging i Amazonas i 2017.

 • Innledning på frokostmøte om organisert arbeidsliv

  04.12.2018 Tale/innlegg Arbeids- og sosialdepartementet

  Jeg er tilhenger av et organisert arbeidsliv, og jeg mener det er et gode, sa Anniken Hauglie da hun innledet på frokostmøte om organisert arbeidsliv 4. desember 2018.

 • Lavere kongekrabbekvoter for 2019

  04.12.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Totalkvoten for hankrabber er fastsatt til 1400 tonn for 2019. Dette er en nedgang på 350 tonn fra 2018.

 • Tvistesak i WTO mot USA om tilleggstoll på stål- og aluminiumsprodukter

  04.12.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  USA innførte 23. mars tilleggstoll på henholdsvis 25 prosent for visse stålprodukter og ti prosent for visse aluminiumsprodukter fra alle land - med visse unntak. Tiltakene ble av USA begrunnet med at importen skal være av en art og et omfang som

 • Vi tilbyr

  04.12.2018 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Vi kan tilby spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor områder som har betydning både for den enkeltes utvikling og deltakelse, og for samfunnsutviklingen.

 • Lokaldemokratikonferanse 25. og 26. september 2018

  04.12.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På denne siden har vi samlet video og presentasjoner fra lokaldemokratikonferansen.

 • Lovisenberg 150 år

  04.12.2018 Tale/innlegg Helse- og omsorgsdepartementet

  Kjære alle sammen. Gratulerer med det store jubileet og takk for fantastisk innsats i 150 år. Det er imponerende og inspirerende. Det startet i 1868. Med Diakonisseanstalten og forstanderinne Cathinka Guldberg. Drivkraften var å møte nød med

  Av: Helseminister Bent Høie

 • Nett-tv

  Sanner får rapport frå ekspertgruppe om barnehagelærarrolla

  04.12.2018 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  Onsdag 5. desember overrekker ekspertgruppa om barnehagelærarrolla tilrådingane sine til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • Address at expert meeting on corruption involving vast quantities of assets

  03.12.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Statssekretær Marianne Hagens åpningsinnlegg på møtet i Peru.

  Av: Statssekretær Marianne Hagen Lima, 3. desember

 • Statssekretær Hagen leverer tilbake unik kulturarv til Peru

  03.12.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Peru og Norge jobber aktivt for å stoppe ulovlig handel med kulturgjenstander. Det er derfor en glede for meg å levere peruanske kulturskatter tilbake til sitt hjemland, sa statssekretær Marianne Hagen da hun i dag møtte Perus utenriksminister,

 • Utenriksministeren på politiske konsultasjoner i Bucuresti

  03.12.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Romania overtar formannskapet i EU fra 1. januar 2019. For Norge er det viktig å ha en tett dialog med formannskapene. Vi setter derfor stor pris på at Romania vil fortsette tradisjonen med å invitere oss med på uformelle ministermøter i EU, sier

 • Utredning om verdipapirisering

  03.12.2018 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag bedt Finanstilsynet om å sette ned og lede en arbeidsgruppe som skal vurdere en norsk gjennomføring av nye EU-regler om verdipapirisering. Utredningen skal oversendes departementet innen utgangen av mai 2019.

 • Gjennomføring av EUs verdipapiriseringsforordning

  03.12.2018 Brev Finansdepartementet

  Forordning (EU) 2017/2402 fastsetter et generelt regelverk for verdipapirisering, og gjelder institusjonelle investorer, långivere, spesialforetak for verdipapirisering og kredittinstitusjoner og verdipapirforetak som etablerer verdipapirisering.

 • ILO‑konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater

  03.12.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Ratifisert av Norge den 20. juni 1990. (Revidert uoffisiell oversettelse per 2. juni 2017) Oversettelsen i PDF-format DEL I. ALMINNELIGE RETNINGSLINJER DEL II. LANDRETTIGHETER DEL III. SYSSELSETTING OG ARBEIDSVILKÅR DEL IV.

 • Svar på spørsmål om krigsmateriell og konflikten i Jemen

  03.12.2018 Spørretimespørsmål og svar Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Petter Eide (SV) om utenriksministeren vil sikre at ikke noe krigsmateriell eksporteres fra Norge til noen av de krigførende landene etter at fredssamtalene i Sverige mellom partene har

 • Norway as a consistent partner in Angola

  03.12.2018 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Opening speech by Prime Minister Erna Solberg at an Angolan/Norwegian trade seminar in Luanda, Angola, 3 december 2018.

Til toppen