Grunnloven

Justis- og beredskapsdepartementet

Lov 17. mai 1814 Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814 (Grunnloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser