Forsiden

§§ 97 og 105 - Utkast til endringer i borettslagsloven m m

Saksnummer: 1998/3670 E TO/ØØ

 

Dato: 29.04.1998

 

Utkast til endringer i borettslagsloven m m

Vi viser til brev 2 april 1998, der Kommunal- og regionaldepartementet ber om Lovavdelingens vurdering av om den foreslåtte endringen i borettslagsloven § 13 er i strid med grunnloven §§ 97 eller 105.

Lovavdelingen mener det er klart at den foreslåtte endringen ikke er i strid med grunnloven.