Tolkningsuttalelser om statsrett generelt

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet