§ 97 - Tolkningsuttalelse om endring i grunnrenteskattesatsen og innføring av et høyprisbidrag for kraftproduksjon – forholdet til Grunnloven § 97

Brevdato: 23.09.2022

Tolkningsuttalelse.pdf