Be om egenmelding for karantene

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Alle som sitter i karantene etter utenlandsopphold må be arbeidsgiver om å få bruke egenmelding slik at de slipper å oppsøke fastlege eller legevakt. – Legene må bruke tiden på pasientene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Er du i hjemmekarantene som en følge av tiltakene for å stoppe spredning av korona-viruset? Ikke ta kontakt med fastlege eller legevakt for å få sykmelding. Ta først kontakt med arbeidsgiver og be om å få egenmelding. Oppfordringen kommer fra helse- og omsorgsminister Bent Høie og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. 

– Det er svært viktig at fastlegene og legevaktslegene nå får brukt kompetansen og arbeidskraften sin på å behandle pasienter, ikke skrive sykmeldinger, sier Bent Høie.

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag fremmet de nødvendige hjemlene som gir oss anledning til å fjerne kravet til legeattest i denne situasjonen. Men disse reglene må vedtas av Stortinget først i neste uke.

Oppfordring: be arbeidsgiver om egenmelding

– Allerede nå vil jeg oppfordre arbeidsgivere å akseptere egenmelding fra sine arbeidstakere når de følger myndighetenes pålagte karantenekrav etter utenlandsopphold, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Arbeidsgivere kan gi ansatte rett til å bruke egenmelding for hele arbeidsgiverperioden – de første 16 dagene av en sykmelding.  

– Vi vil innstendig oppfordre til god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i denne krevende situasjonen, sier statsråden.