Prop. 52 S (2019–2020)

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget