Historisk arkiv

Be om egenmelding for karantene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Alle som sitter i karantene etter utenlandsopphold må be arbeidsgiver om å få bruke egenmelding slik at de slipper å oppsøke fastlege eller legevakt. – Legene må bruke tiden på pasientene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Er du i hjemmekarantene som en følge av tiltakene for å stoppe spredning av korona-viruset? Ikke ta kontakt med fastlege eller legevakt for å få sykmelding. Ta først kontakt med arbeidsgiver og be om å få egenmelding. Oppfordringen kommer fra helse- og omsorgsminister Bent Høie og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. 

– Det er svært viktig at fastlegene og legevaktslegene nå får brukt kompetansen og arbeidskraften sin på å behandle pasienter, ikke skrive sykmeldinger, sier Bent Høie.

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag fremmet de nødvendige hjemlene som gir oss anledning til å fjerne kravet til legeattest i denne situasjonen. Men disse reglene må vedtas av Stortinget først i neste uke.

Oppfordring: be arbeidsgiver om egenmelding

– Allerede nå vil jeg oppfordre arbeidsgivere å akseptere egenmelding fra sine arbeidstakere når de følger myndighetenes pålagte karantenekrav etter utenlandsopphold, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Arbeidsgivere kan gi ansatte rett til å bruke egenmelding for hele arbeidsgiverperioden – de første 16 dagene av en sykmelding.  

– Vi vil innstendig oppfordre til god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i denne krevende situasjonen, sier statsråden.